Blog personální agentury Goodworker

Význam outsourcingu v automotive v České republice

Automobilový průmysl má v Česku bohatou tradici. Již od dob Československa se stala světoznámou firmou kopřivnická Tatra, jež sbírala úspěchy i v motoristickém sportu a šestkrát vyhrála populární soutěž Rally Dakar. Automobilka Emila Škody zase bývala za dob ČSSR hlavním dodavatelem osobních vozů v tuzemsku a svá auta prodávala i do ostatních států tehdejšího východního bloku. Dnes patří automotive k nejdůležitějším odvětvím českého hospodářství a tvoří páteř české ekonomiky. Zároveň s postupem specializace nabylo na významu zajišťování části provozu organizace jinou, externí organizací a automotive outsourcing není výjimkou. 

Význam outsourcingu


Outsourcing volí nejčastěji firmy, které nechtějí věnovat čas, úsilí, lidské zdroje ani finance na činnosti, jež přímo nesouvisí s oborem jejich podnikání. V praxi se nejčastěji setkáme s outsourcingem HR, outsourcingem účetnictví nebo outsourcingem v oblasti informačních technologií. Mnoho organizací také přenechává na externistech úklidové služby, ostrahu objektů, dopravu, logistiku a podobné činnosti. Samostatnou kapitolou je pak automotive outsourcing, který je na externích firmách značně závislý.

Automotive outsourcing


Asi nikoho nepřekvapí, že v současné době je 82 % komponentů, které používají výrobci automobilů, outsourcováno. Pro srovnání uveďme, že před třiceti lety tvořil tento podíl jen pouhých 56 %. Tato data napovídají o tom, že celý automotive čeká proces transformace, přičemž stávající systém automobilového průmyslu je již přežitý. Zvýšená závislost na dodavatelích mění hierarchii, jejímž základem byli dosud samotní výrobci automobilů. V budoucnosti bude hrát stále důležitější roli konvergence výroby vozů s technologickým prostředím. Aby si automobilový průmysl udržel své postavení a zejména konkurenceschopnost, musí se připravit na větší standardizaci, přehled a řízení rizik v dodavatelských řetězcích.

Trh práce