Blog personální agentury Goodworker

Nejčastější chyby firem při zaměstnávání cizinců a jak se jim vyhnout

Podle statistických dat přijala naše republika od začátku válečného konfliktu na Ukrajině již 300 tisíc uprchlíků, přičemž zaměstnat se zatím podařilo přes 35 tisíc Ukrajinců. Váleční utečenci jsou vítanou pomocí tuzemských společností, které si dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovní síly a podstav svého personálu. Přesto se musí mít české firmy na pozoru, protože zaměstnanci z Ukrajiny jsou specifickou skupinou a při jejich zaměstnávání můžou udělat řadu chyb. Nejčastější chyby si představíme v tomto článku.

Nejčastější chyby při zaměstnávání Ukrajinců


Jedná se zejména o to, aby české firmy dodržovaly platnou legislativu a pohybovaly se v mezích zákona. Mezi nejčastější chyby společností při zaměstnávání Ukrajinců tedy patří:

  • Smlouva pouze v češtině. Jedna z nejčastějších chyb, jež se organizace dopouštějí. Pakliže dá společnost podepsat zaměstnanci z Ukrajiny smlouvu v jazyce, kterému nerozumí, riskuje tím neplatnost celého dokumentu. Často se tak děje díky faktu, že má firma vzory smluv předtištěné. Podle analýzy společnosti RSM v tomto bodě chybuje zhruba každý pátý zaměstnavatel. Z analýzy RSM dále vyplývá, že organizace, jež se na nábor Ukrajinců specializují dlouhodobě, v této věci nechybují, neboť mají standardně smlouvy vyvedené v českém i ukrajinském jazyce. Přeložit smlouvu do ukrajinštiny pak představuje jednorázový náklad v hodnotě cca 2500 korun.
  • Vynechaná zdravotní prohlídka. Vstupní lékařskou prohlídku stanovuje zákon č.373/2011 Sb. Dle tohoto zákona musí každý uchazeč o práci projít zdravotní prohlídkou před vznikem (tedy nabytím účinnosti pracovní smlouvy) pracovního poměru, služebního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce). Tato povinnost se týká všech pracovníků včetně zaměstnanců z Ukrajiny. Uchazeč o zaměstnání, který neprojde vstupní lékařskou prohlídkou je považován za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce. Zaměstnavatelé, kteří vynechají zdravotní prohlídku, riskují vysoké peněžité sankce až do výše dvou milionů korun.
  • Ohlašovací povinnost vůči úřadu práce. Tzv. Lex Ukrajina značně zjednodušil zaměstnávání Ukrajinců, kteří už nemusí mít k výkonu práce na území České republiky pracovní povolení. Nadále však trvá povinnost zaměstnavatelů nahlásit nástup zaměstnance z Ukrajiny do zaměstnání příslušnému úřadu práce, případně této instituci oznámit ukončení pracovního poměru. Ačkoliv se situace již zklidňuje, stále mnoho firem na tuto skutečnost zapomíná. Problém jim dělá zejména dodržení nahlašovací povinnosti v případě, kde domluvený ukrajinský kolega na své pracovní místo nakonec nenastoupí. Tato situace je celkem rozšířená, neboť část rodin nemá definitivně vyřešené bydlení, a tak přirozeně migrují po celé republice.

Zaměstnanci z Ukrajiny, kteří se rozhodli vrátit do vlasti


Zde je důležité upozornit, že zaměstnavatel není povinen vyhovět uprchlíkům, kteří se rozhodli pro okamžitý návrat do své vlasti. Proto je nejlepším řešením vzájemná domluva. V případě, kdy se zaměstnanec z Ukrajiny vrací do své domoviny jen dočasně, doporučují experti uzavřít mezi ním a zaměstnavatelem dohodu o neplaceném volnu. Část absence se dá také vykrýt dovolenou. Opět záleží na tom, jak se obě strany dohodnou. Zrušit pracovní poměr pak lze na základě dohody, případně výpovědí dle §52 Zákoníku práce. Přestože je v současné době počet Ukrajinců vracejících se do vlasti vyšší než počet příchozích, samotný odjezd zaměstnance na Ukrajinu není výpovědním důvodem.

Legislativa