Blog personální agentury Goodworker

Jak získat zaměstnance z Ukrajiny

Zaměstnávat pracovníky z Ukrajiny lze několika možnými formami. Do tohoto ranku spadají zaměstnanecká karta a modrá karta, dále krátkodobé a dlouhodobé pracovní vízum, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a v neposlední řadě programy schválené vládou České republiky za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR: Jedná se o programy “vysoce kvalifikovaný zaměstnanec”, “kvalifikovaný zaměstnanec” a “klíčový a vědecký personál”. 

Zaměstnanecká karta a modrá karta


Nejběžnější druhy povolení, opravňující Ukrajince pracovat v Česku, dlouho byly zaměstnanecké a modré karty. Oba doklady opravňují Ukrajince k pobytu a zároveň k výkonu práce na území České republiky. Ukrajinským pracovníkům tak odpadla povinnost vlastnit pracovní povolení.

Rozdíly mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou


Zaměstnanecká karta


  • Vydává se pro pracovní pozice, na kterých není vyžadována vysoká kvalifikace.
  • O zaměstnaneckou kartu lze požádat osobně na příslušném zastupitelském úřadě ČR, jejichž seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a to ve státu, jehož občanem je žadatel, anebo jenž vydal cestovní doklad, anebo v němž má žadatel povolený dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Modrá karta


  • Modrá karta je určena pro pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci.

Dnes ale osobní podání žádosti o jednu z karet není snadný úkol, a to z důvodu zavedených početních kvót. Početní kvóty pro žádosti o zaměstnaneckou anebo modrou kartu mimo vládní programy jsou příliš nízké na to, aby uspokojili reálnou potřebu. Při velkém počtu zájemců o podání žádostí jen nepatrně malé procento bude schopné se na zastupitelský úřad touto cestou dostat. Kupříkladu na Generálním konzulátu ve Lvově kvóta pro samostatné podání žádosti o zaměstnaneckou anebo modrou kartu stanoví pouhých 720 žádostí ročně

Jaká je tedy nejjednodušší cesta pro pracovníky z Ukrajiny


Z praktického hlediska nejvhodnější variantou – jak pro zájemce o práci, tak i pro zaměstnavatele – je kombinování účasti na vládním programu a krátkodobého víza za účelem zaměstnání.

Vládní programy


Programů schválených vládou České republiky se můžou zúčastnit “vysoce kvalifikovaní zaměstnanci” a “kvalifikovaní zaměstnanci”. První zmíněný program může tím způsobem nahradit modrou kartu, a program druhý - kartu zaměstnaneckou.

Jak se přihlásit do programu


Prvním krokem je podání žádosti o zařazení zaměstnavatele do programu. Žádost se podává garantům, mezi které patří 10 organizací, komor a svazů. Pokud zaměstnavatel splní všechny podmínky a bude do programu zařazen, může požádat o zařazení svých budoucích zaměstnanců. Zaměstnavatel dostane dokument, do kterého vyplní údaje potenciálních zaměstnanců, a pokud budou splněny všechny podmínky, zaměstnavatel dostane i termín pro podání žádostí zaměstnanců. Zaměstnanci se pak musí dostavit v uvedený termín na příslušný úřad a podat žádosti spolu se všemi potřebnými dokumenty.

Uchazeči zaměstnavatelů, zařazených vybranými garanty (například Agrární komorou ČR), podávají žádosti v Kyjevu. Ostatní žádosti podávají ve vízovém centru ve Lvovu. Samotný proces podání žádostí je přitom pro všechny žadatele stejný. Na rozhodnutí o žádosti se čeká minimálně 2-3 měsíce, ale doba očekávání se často prodlužuje až do 6 měsíců. Po schválení žádosti zaměstnanci dostávají přechodné vízum na 60 dnů, se kterým můžou přijet do České republiky a do 3 dnů po překročení hranice odevzdat biometrické údaje. Potom již mohou v České republice pobývat a dostat zaměstnaneckou kartu.

Výjimky z programu


Ne každý zájemce o zaměstnání v České republice se však může programů zúčastnit. O zařazení do programů nemůže žádat nekvalifikovaný personál ze skupiny 9 klasifikace CZ ISCO. V daném případě zájemci budou muset požádat o zaměstnaneckou kartu samostatně v rámci početní kvóty. Neméně důležitou skutečností je přísný zákaz vykonávání pracovní činnosti občany Ukrajiny, kteří se v České republice nachází buď na krátkodobém nevýdělečném pobytu v rámci bezvízového styku, anebo jsou držiteli platného povolení k vykonávání výdělečné činnosti vydaného jiným schengenským státem.

Resumé


Získat legálně zaměstnance z Ukrajiny není nic lehkého. Přesto to není nemožné. Pakliže chcete do své společnosti získat motivované a loajální pracovníky z Ukrajiny, je nejjednodušším řešením oslovit personální agenturu, která má s takovými nábory mnohaleté zkušenosti.

Zaměstnávání Ukrajinců