Blog personální agentury Goodworker

Personální leasing vám pomůže navýšit personální kapacity

Každý personalista potvrdí, že vypsání výběrového řízení je obvykle běh na dlouhou trať s dosti nejistým výsledkem. Je třeba udělat analýzu pracovní pozice, od přímých nadřízených vysondovat, které znalosti a dovednosti jsou pro danou pozici klíčové, a zároveň musí uchazeč o zaměstnání zapadnout do pracovního kolektivu. HR pracovník tak stráví hodiny selekcí došlých životopisů, z nichž pak některé kandidáty vytipuje na osobní pohovor. Ačkoliv je tento proces v Čechách zakořeněný mnoha lety praxe, málokdy se podaří touto formou nalézt ideálního kandidáta. Ještě horší je situace ve výrobních závodech, které poptávají větší počet zaměstnanců nebo u firem, kterým aktuálně chybí sezónní pracovníci, případně u firem, jež vědí, že je v nedaleké budoucnosti čeká nárazový projekt, na který však zatím nemají dostatečné personální kapacity. Naštěstí existuje elegantní řešení, jak tyto problémy zvládnout. Většina personálních agentur nabízí v rámci svých služeb tzv. Personální leasing.

Jak funguje personální leasing?


Personální leasing funguje na jednoduché bázi, kdy na jedné straně disponují personální agentury (PA) volnou pracovní silou a na druhé straně podniky řeší nedostatek zaměstnanců, což se může promítnout do omezování výroby, rušení zakázek a dalších negativních ekonomických jevů, které v konečném důsledku společnost poškozují, Aby k tomu nedocházelo, domluví se klient s personální agenturou na tzv. personálním leasingu, kdy si určí počet a další kvalifikační požadavky na nové zaměstnance a PA je v požadovaném množství a kvalitě zajistí.

Jak pracují personální agentury


Hlavní oborem podnikání těchto subjektů je dodávání pracovníků všude tam, kde je jich aktuální nedostatek nebo se z nějakého důvodu nedaří naplnit kapacitní stavy (příliš úzké zaměření, nedostatek pracovníků na našem trhu, špatná skladba tuzemských zaměstnanců, dlouhodobě se nedaří najít pracovníky klasickou cestou apod.). Personální agentura k výkonu své činnosti používá řadu služeb, ať už je to zmíněný personální leasing, dočasné přidělení zaměstnanců, Temporary Help, zajištění brigádníků nebo personálu do kmene.

Proč si zvolit personální leasing?


V prvé řadě ušetříte čas, peníze a také nervy. Personální agentury mají mnohaleté zkušenosti a časem zaběhnuté know-how, díky kterému dokáží nalézt ty správné pracovníky snáze a rychleji než firma, která se na tento obor nespecializuje. Špatnou skladbu tuzemských zaměstnanců často řeší náborovými centry v celé Východní Evropě včetně Ukrajiny, kde mají propracovaný systém náboru pracovníků. Obvykle disponují rozsáhlou databází uchazečů napříč mnoha obory, takže pro ně není problém sehnat dostatečný počet lidí dle kritérií, která si při personálním leasingu firma zadá.

Protože se jedná o dočasné pronajmutí agenturních zaměstnanců, firmy využívají jen tolik pracovníků, kolik skutečně potřebují. Není tedy problém personální kapacity průběžně snižovat podle aktuální situace. Při personálním leasingu zůstávají pracovníci zaměstnanci agentury, a proto jim tento zaměstnavatel vyplácí mzdu a stará se o veškerou personální a mzdovou agendu včetně zajištění veškeré smluvní dokumentace, jež je pro nástup a výkon povolání nezbytná.

Klienti nezařizují vůbec nic a mají v tomto ohledu volné ruce. Sami si vyberou, zda potřebují navýšit personální stav jen během pár měsíců, například v období dovolených nebo zvýšeném chřipkovém období, či hledají dlouhodobý personální leasing třeba na několik let, kdy rozjíždí nový projekt a současné personální kapacity jim nestačí.

Jak se vyhnout neseriózní agentuře


Pracovních agentur je na našem trhu zhruba 1200 a některé jsou kulantně řečeno mírně pofidérní. Seriozní agenturu poznáte mimo jiné podle toho, že v rámci nabízených služeb (v tomto případě personálního leasingu) mají upřímnou snahu začlenit své pracovníky do nové firmy tak, aby byl zaměstnanec i klient spokojen. Proto nabízejí svým zaměstnancům další služby, jako je zajištění ubytování a případně svoz do práce. Výjimkou není ani tlumočník, proškolení v bezpečnosti práce nebo dodávky ochranných pomůcek v designu a kvalitě, jakou mají vaši kmenoví zaměstnanci. Mnoho agentur také pro lepší zapracování svých zaměstnanců zřídí na směně koordinátora, který pro agenturní zaměstnance působí jako takový mentor.

Dobrá rada na závěr


Ze zkušeností víme, že řada podnikatelů podstav svého personálu dlouhodobě neřeší a personální agenturu kontaktují až v době, kdy jim tak říkajíc teče do bot. Přitom správný výběr zaměstnanců vyžaduje svůj čas a personální agentury obvykle neumí ze dne na den zajistit dostatečný počet pracovníků v odpovídající kvalitě. Zde více, než kdy jindy platí, řešit celou věc s předstihem. Většina podnikatelů ví řadu měsíců dopředu, že jim budou chybět zaměstnanci a personální agentury budou mít dostatek času se na novou zakázku připravit.

Lidské zdroje (HR)