Blog personální agentury Goodworker

Outsourcing IT procesů a jeho přínosy pro firmy

Úspěšně podnikat v dnešní době klade na firmy vysoké nároky. Konkurence nespí a podnikatelé neustále přemýšlí, jak získat konkurenční výhodu. Z tohoto důvodu se často soustředí jen na hlavní předmět svého podnikání a ostatní činnosti přenechávají externím společnostem. Už jsme si zvykli na outsourcing úklidových služeb nebo ostrahy a na významu nabývá i IT outsourcing. Je to logické, neboť svět informačních technologií je vysoce sofistikovaným oborem. 

Proč si vybrat IT outsourcing?


IT outsourcing je jednou z nejčastějších forem outsourcingu. Důvod je prostý: Starost o informační technologie je poměrně náročná na lidské zdroje a má svá specifika, která lépe a daleko efektivněji zvládne specialista. Mezi nejčastěji vykonávané práce, jež IT expert provádí je optimální návrh sítě, přesnější plánování a hlavně přístup ke kvalitnějšímu technickému vybavení a zázemí. Podle nedávného výzkumu britských vědců dokáže takový specialista snížit náklady firmy až o 25 %. Při poskytování IT outsourcingu dávají obvykle počítačoví profesionálové garanci na snížení rizik ve formě SLA.

Service Level Agreement (SLA)


Tento termín označuje vzájemně vyjednané smluvní podmínky mezi poskytovatelem a firmou. Service Level Agreement určuje stupeň, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, díky čemuž se předejde případným nedorozuměním. Konkrétně se jedná například o způsob řešení uživatelské podpory, postupu práce při výjimečně krizových událostech, stanovení odpovědnosti za škodu, vysokou dostupnost, ztrátovost a poškození paketů atd. Při poskytování IT outsourcingu je SLA velmi důležité, protože správně definovaná smlouva je vždy základem pro úspěšné plnění zakázek. Součástí Service Level Agreement bývá i malý slovníček (není to však pravidlem), ve kterém jsou transparentně vysvětleny technické termíny vyskytující se ve smlouvě. Pro to, aby SLA správně vypadala, se též využívá informačních znalostí z motodiky ITILu.

Co je to ITIL


ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je knižní souhrn těch nejlepších tzv. best-practice praktických postupů a zkušeností pro efektivní řízení práce a další rozvoj v oblasti IT. ITIL pomáhá plánovat a neustále zkvalitňovat složku firemních informačních technologií. Vzhledem k tomu, že základním předpokladem pro správné nasměrování IT procesů v jednotlivých firmách jsou IT audity, je právě ITIL koncept, ze kterého by měly vycházet. Nespornou výhodou tohoto konceptu je také fakt, že používá jednoznačnou terminologii.

Bodyshopping


Bodyshopping je v současnosti velmi oblíbenou nárazovou metodou pro malé i velké společnosti na poli IT. Do češtiny se dá volně přeložit jako outsourcing lidských zdrojů. Pod pojmem bodyshopping se rozumí dočasný pronájem kvalitní pracovní síly a znalostí renomovaných odborníků v oboru informačních a komunikačních technologií. Jeho účelem je ušetřit čas a peníze, které by jinak museli firmy investovat do výběrového řízení při hledání vhodného uchazeče. Další výhodou je to, že rozsah služeb takto najímaného odborníka je předem jasně definován a ohraničen. Mezi nejčastější profese, které řeší bodyshopping patří:

  • Databázový specialista,
  • Administrátor sítě,
  • Technická podpora,
  • IT konzultant,
  • Programátor,
  • Webmaster.Lidské zdroje (HR)