Blog personální agentury Goodworker

Temporary help jako dočasné řešení nedostatku pracovníků ve Vaší firmě

Podnikání je obtížná disciplína, ve které zdaleka neuspěje každý. Náročnost této činnosti spočívá zejména v mnoha proměnných faktorech, z nichž na některé nemají podnikatelé žádný vliv a mohou pouze flexibilně reagovat, zatímco jiné mohou přímo ovlivnit. Do první skupiny lze s jistotou zařadit covidovou pandemii, jež otřásla v základech gastronomickým oborem a turistickým ruchem nebo válku na Ukrajině a s ní spojené sankce, které tvrdě dopadají i na české podniky. Mezi další faktory spadají rekordně vysoké ceny za energie a také téměř stoprocentní zaměstnanost na našem trhu práce. Organizace napříč všemi obory i regiony hlásí nedostatek personálu, avšak v tomto případě existuje jednoduché řešení. Každá společnost, která se potýká s nedostatkem pracovní síly, může oslovit personální agenturu a domluvit se s ní na tzv. temporary help, což je personální služba, jež za předem stanovenou úplatu sežene podnikateli pracovní personál v množství a kvalitě, jakou si zákazník určí.

Jaké pozice lze obsadit pomocí temporary help?


S trochou nadsázky se dá odpovědět, že téměř všechny. Ve skutečnosti mají personální agentury dobře zmapovaný český pracovní trh, a proto vědí, že největší poptávka je po technicky vzdělaných lidech na všech úrovních, od absolventů učilišť přes různé průmyslovky až po vysokoškolsky technicky vzdělané pracovníky. Z dat Českého statistického úřadu pak vyplývá, že nejhůře se shánějí řemeslníci a kvalifikovaní dělníci. Proto většina personálních agentur nabízí v rámci temporary help řemeslné a manuální pracovníky. Nejčastěji se to týká například pokladních, seřizovačů CNC strojů, zámečníků, svářečů (této profesi jsme věnovali samostatný článek “Svářeči a jejich uplatnění na pracovním trhu”) nebo doplňovačů zboží v supermarketech a hypermarketech.

Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance


Jedná se o velmi důležitý právní akt, který upravuje práva a povinnosti personální agentury a jejího klienta (uživatele). Snad netřeba dodávat, že čím podrobněji bude tato smlouva sepsána, tím menší vzniká mezi oběma stranami riziko sporných situacích. Jednou z takových sporných situací může být například zodpovědnost za školení agenturních zaměstnanců v rámci BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Zákon v tomto případě ukládá povinnost seznámit agenturní zaměstnance pracující v režimu temporary help s riziky, vyplývající z pracovní pozice uživatelem, avšak zároveň nezbavuje této povinnosti ani agenturu práce. Výklad práva je tedy v tomto bodě nejednoznačný a záleží na obou smluvních stranách, jak se k této situaci postaví a jak se vzájemně dohodnou. Zde je dobré mít vždy na paměti, že dobře sepsaná Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance dává minimální prostor pro obcházení zákona obou zúčastněných stran.

V jaké situaci zvolit temporary help?


Jednoduše v každé, ve které se Vám aktuálně nedostává dostatek pracovních sil. Z praxe víme, že pro temporary help se nejčastěji rozhodují firmy, jež čeká náročný projekt, na který jim však zatím chybí dostatek zaměstnanců nebo potřebují vykrýt volná místa po zaměstnancích na dovolených. Dalším oblíbeným důvodem jsou výrobní špičky a sezónní práce, nebo zvýšené období chřipek (zejména na podzim). Pakliže jste se dostali do situace, kdy máte prostoje ve výrobě a musíte natahovat čekací lhůty, je ta správná chvíle využít temporary help.

Výhody, které plynou z této služby


  • Odpadnou Vám starosti s administrativou. Veškerou pracovněprávní agendu přebírají na svá bedra personální agentury.
  • Vyhnete se zdlouhavému hledání zaměstnanců. Personální agentury se na vyhledávání a nábor pracovníků přímo specializují a mají v tomto směru bohaté zkušenosti a silné know-how. V neposlední řadě také disponují nástroji, které jim vyhledávání značně zjednodušují.
  • Agentura práce Vám dodá přesně tolik lidí, kolik potřebujete. Tento počet není neměnný a lze ho zvyšovat nebo snižovat na základě potřeb zákazníka.
  • Agenturní zaměstnanci bez starostí. Agentura práce si vezme pod svá křídla doplňkové činnosti, jako je svoz pracovníků do zaměstnání nebo zajistí pro cizí státní příslušníky služby tlumočníka.
  • Spokojenost. V případě oboustranné spokojenosti mezi agenturním zaměstnancem a uživatelem, zajistí personální agentura přechod na dlouhodobý pracovní pobyt.
Trh práce