Blog personální agentury Goodworker

Jak pracují agenturní zaměstnanci

Pro některé skupiny osob může být těžší uplatnit se na trhu práce. Týká se to například žen po mateřské dovolené, invalidních důchodců, lidí bez kvalifikace, starších osob nebo absolventů. Situaci ani nepomáhá současný stav, kdy prožívá řada zaměstnavatelů vinou koronaviru nejistotu a nové pracovníky příliš nenajímá, případně s těmi stávajícími mají uzavřenou pouze smlouvu na dobu určitou. Jednou z možností, jak se uplatnit na pracovním trhu, je zaměstnání přes personální agenturu. Agenturní zaměstnanci jsou mezi společnostmi oblíbení pro svoji flexibilitu. V současné době zažívá rozmach především agenturní zaměstnávání v IT oborech vzhledem k projektovému charakteru zakázek. 

Jak to celé funguje


Stačí si vybrat personální agenturu (PA) a uzavřít s ní smlouvu. PA smí ze zákona uzavírat pouze smlouvy na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. Z toho vyplývá, že jako agenturní zaměstnanci nemůžete mít podepsané dohody o provedení práce. Na základě Vašeho profilu (vzdělání, praxe, znalosti, zkušenosti, jazyková vybavenost apod.) Vás PA dočasně přidělí k výkonu práce u dalšího zaměstnavatele (uživatele). Smlouvu máte tedy podepsanou s personální agenturou, ale pracujete pro třetí stranu.

Kdy zvolit personální agenturu?


Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď - kdykoliv, kdy se Vám nedaří najít práci klasickou cestou. V České republice funguje zhruba 1 200 pracovních agentur, takže se nemusíte bát, že byste si nevybrali. Tato forma zaměstnání je ideální startovní čárou pro čerstvé absolventy, kterým prozatím chybí pracovní zkušenosti či pro dlouhodobě nezaměstnané. Je třeba si ale dávat pozor na nepoctivé agentury, které bohužel také existují. Abyste se vyhnuli podvodné agentuře, zkontrolujte, zda je Vámi vybraná PA členem Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Také mějte na paměti, že personální agentura od Vás nikdy nesmí vyžadovat peníze za zprostředkování zaměstnání.

V jakých oborech se nejčastěji uplatní agenturní zaměstnanci


Agenturní zaměstnanci nejčastěji pracují ve výrobě, v automobilovém průmyslu, v call centrech a servisních centrech a na administrativních pozicích. Zajímavé je, že ačkoliv stavebnictví a hotelnictví patří ve světě k nejčastějším oborům, kde se lze s agenturními zaměstnanci potkat, v České republice toto neplatí. Je to dáno tím, že v tuzemsku si firmy zajišťují flexibilitu lidských zdrojů pomocí sítě malých subdodavatelů. Také se můžete setkat s tím, že odpovědnost za legální přístup k zaměstnancům nechávají na nich (na zaměstnancích). Aby byl výčet úplný, musíme uvést i obory, které nejsou pro agenturní zaměstnance příliš lákavé. Typicky se to týká stavebnictví, farmacie, gastronomie a hoteliérství.

Pár otázek v souvislosti s agenturními zaměstnanci


  • Pracovní podmínky a mzda. Ze zákona nesmí PA dovolit, aby agenturní zaměstnanci měli horší pracovní a mzdové podmínky, než kmenoví pracovníci (pokud pracovníci vykonávají práci srovnatelné náročnosti a za srovnatelných podmínek). Pokud by pracovníkovy mzdové podmínky agenturního zaměstnance byly horší, může tento zaměstnanec požádat agenturu, aby situaci napravila u zaměstnavatele a zajistila všem rovné podmínky.
  • Dovolená. Agenturní zaměstnanci jsou oprávněni vybírat si dovolenou stejně jako kmenoví zaměstnanci společnosti.
  • Agenturní zaměstnanci a mzda. Jak už bylo vysvětleno v odstavci výše, pracovník stále zůstává zaměstnancem agentury. Mzdu mu tedy vyplácí PA. Nicméně reálně pracuje pro třetí stranu (tzv. uživatele). Na bedrech uživatele rovněž leží, aby agenturním zaměstnancům ukládal úkoly, organizoval práci a prováděl kontroly. Rovněž garantuje zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příznivé pracovní podmínky.
  • Na jak dlouhou dobu lze agenturního zaměstnance přidělit? Zde platí jednoduché pravidlo. Agenturní zaměstnanec může být agenturou práce přidělen k jednomu a témuž zaměstnavateli pouze na dobu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Nicméně i zde existuje výjimka. Pakliže se agenturnímu zaměstnanci na novém místě líbí a uživatel je s jeho pracovní činností spokojen, stačí požádat a zaměstnanci může být tato doba prodloužena.Legislativa