Blog personální agentury Goodworker

Jak si vybrat personální leasing aneb proč je důležité nepodcenit výběr personální agentury

Tuto situaci velmi dobře zná nejeden podnikatel zabývající se výrobou. Současný personál dokáže vyrobit produkt a s menšími či většími problémy dokáže tento produkt také prodat. Když se firmě skutečně daří, dokáže si nasmlouvat další zakázky. A tady už začíná závažný problém, protože zejména menší organizace nejsou reálně schopné vyrobit tolik produktů, aby uspokojily narůstající poptávku. Jediným řešením je pořídit další výrobní linku a celý provoz rozšířit. Pořízení nové výrobní linky rozhodně není levná záležitost, ale skutečné problémy se objeví až ve chvíli, kdy chce podnikatel tuto novou výrobní linku obsadit novými zaměstnanci. Do hry začínají vstupovat nepříznivé faktory, jako je například lokální umístění firmy, téměř nulová nezaměstnanost, neloajální pracovníci a často zbytečně složitá administrativa. Přesto náš podnikatel nechce ustoupit, a proto se rozhodne pro personální leasing, kdy mu za úplatu sežene personální agentura tolik zaměstnanců, kolik potřebuje a v kvalitě, v jaké potřebuje. O této populární službě jsme referovali v článku “Personální leasing Vám pomůže navýšit personální kapacity”. Abychom přesně zmapovali, jak daná služba probíhá, doplnili jsme blog dalším článkem “Jednotlivé fáze personálního leasingu aneb jak pracuje personální agentura”. Přesto jsme se o tom hlavním zatím nezmínili: tedy jak vybrat personální leasing tak, aby byl klient spokojený a služba skutečně plnila svůj účel. 

Začíná to personální agenturou


Personálních agentur (PA) se po revoluci vyrojilo jako hub po dešti a dnešní střízlivé odhady hovoří o tom, že na našem území podniká několik tisíc agentur práce, jejichž úroveň je často diskutabilní. Aby se klient zbytečně nespálil, doporučujeme si před samotným výběrem ověřit, zda vlastní daná agentura příslušné povolení udělené Generálním ředitelstvím Úřadu práce (je nutnou podmínkou, bez které nesmí na našem území legálně podnikat) a zda je členem Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Seriózní agentura je také pojištěna proti úpadku (též dle stanov zákona), takže by neměla nastat situace, kdy zůstane zaměstnanec agentury bez mzdy, protože jeho zaměstnavatel vyhlásil úpadek. Všechny tyto skutečnosti indikují, že se skutečně jedná o legitimní agenturu, jež dokáže poskytovat svým klientům profesionální služby.

Jak tedy vybrat personální leasing?Samozřejmě nejlepším způsobem je, když máte s konkrétní službou (včetně agentury) osobní zkušenost a byli jste s jejich prací v předchozí době spokojeni. Proto mnoho klientů staví na dlouhodobých vztazích, avšak chápeme, že ne vždy je to možné. Přinášíme tedy další tipy, podle kterých si vybrat personální leasing tak, aby plnil svůj účel a služba byla dostatečně efektivní.

  • Rozsah služeb. Obecně můžeme konstatovat, že větší personální agentury nabízejí v rámci svých služeb full servis v oblasti náboru a agenturního zaměstnávání. Mnoho z nich se specializuje i na personální leasing, přičemž některé agentury nabízejí i tzv. international hiring. Jedná se o zaměstnávání cizinců, kterým řeší poskytovatelé nedostatek pracovníků na českém trhu práce (viz článek “Jak se vypořádat s aktuálním nedostatkem zaměstnanců pomocí international hiringu”). Mezi nejčastější cizince patří Ukrajinci, jenž jsou oblíbení pro svou pracovitost a loajalitu. Nezanedbatelným faktorem je také jazyk. Ukrajinština společně s češtinou spadá do slovanských jazyků, takže do určité míry odpadá komunikační bariéra.
  • Skladba pracovníků. Hodně také záleží na tom, jaké pracovníky poptáváte. V praxi se nejčastěji pomocí personálního leasingu obsazují pozice ve výrobě, jako jsou baliči, šičky, zámečníci, montážní dělníci, kvalifikovaní dělníci, svářeči (přečtěte si na toto téma náš článek “Svářeči a jejich uplatnění na pracovním trhu”), operátoři výroby nebo obsluha strojů. Dalším místem, kde najdou dočasní zaměstnanci uplatnění, jsou sklady na pozicích skladník, picker ve skladě a v poslední době často poptávaný řidič vysokozdvižných vozíků.
  • Reference. Reference jsou pravděpodobně hlavním vodítkem, které klienty navádí při hledání agenturních zaměstnanců. Proto by měla každá agentura práce mít profesionálně zpracované internetové stránky, kde by neměly chybět reference od bývalých klientů. U referencí však musíme zdůraznit jeden důležitý aspekt. Je logické, že každá personální agentura se snaží ohromit budoucí zákazníky referencemi od těch největších a nejdůležitějších partnerů. Nicméně, když si klient pročítá reference, obvykle hledá společnost, jež svým profilem odpovídá jeho firmě. To znamená, že hledá organizaci s podobným zaměřením, s podobným počtem pracovníků, s podobnou strukturou organizace apod. Z tohoto důvodu by se měly agentury práce přizpůsobit situaci a do referencí začlenit i méně významné firmy.
  • Doplňkové služby. Tato služba by neměla být zaměřená jen na to, že vysvětlíte, jaké zaměstnance požadujete a agentura práce Vám je v dohodnutém termínu i počtu dodá. Seriózní agentura v rámci personálního leasingu sežene pracovníky, o které se dále stará. Zařídí jim svoz do práce i z práce, případně nabídne ubytování. Pro cizí státní příslušníky zajistí tlumočníka a pro lepší zapracování vyčlení tzv. koordinátora, jenž je s pronajatými zaměstnanci na směně a slouží jako spojovací článek mezi agenturními pracovníky a uživatelem. Sama personální agentura pak bere pod svá křídla veškerou administrativu, aby měl klient volné ruce.
Lidské zdroje (HR)