Blog personální agentury Goodworker

7 tipů, jak se připravit na online pohovor

Zatímco ještě před pár lety patřil online pohovor k málo využívaným formám náboru, dnes se stal běžnou součástí výběrových řízení. Tento způsob výběru nových zaměstnanců samozřejmě urychlila pandemická situace, která omezila setkání personalistů se zájemci o práci tváří v tvář. Na uchazeče o zaměstnání i HR pracovníky jsou kladeny vyšší nároky z pohledu používání informačních technologií, přesto se online pohovor v mnohém podobá klasickému náboru. V čem se obě varianty liší a jak se nejlépe připravit na rozhovor s personalistou ve virtuálním světě se dozvíte v tomto článku.


Jak se připravit na online pohovor

Dnes se používá nejčastěji v prvním kole výběrového řízení. Obecně platí stejné zásady jako u klasického pohovoru. Při komunikaci na dálku je pak navíc důležité věnovat pozornost následujícím věcem:
 1. Technika. Před samotným pohovorem důkladně zkontrolujte technické vybavení, jež budete používat. Prověřte zejména funkčnost webkamery, rozlišení a internetového připojení. Při rozhovoru s personalistou doporučujeme používat sluchátka, protože se tak snáze odpoutáte od rušivých zvuků okolí.
 2. Aplikace. Pakliže je online pohovor vedený přes aplikaci, kterou dobře neznáte, domluvte se s kamarádem nebo členem rodiny a vyzkoušejte si rozhovor nanečisto. Některé aplikace je také třeba stáhnout, instalovat či provést registraci. Nezapomeňte, že HR pracovník si všímá i toho, jak jste připraveni. V praxi se nejčastěji používá Skype, Zoom, Google Meet nebo Whereby.
 3. Prostředí. Prostředí hraje významnou roli, a proto se vyplatí ho nepodceňovat. Dopředu si zjistěte, jak velký prostor vaše webkamera zabírá a tomu přizpůsobte pozadí. Jistě není třeba dodávat, že neumyté nádobí, rozházená postel či neuklizené hračky po dětech vám ve snaze získat nové zaměstnání nijak nepomohou. Pro online pohovor se doporučuje jako vhodné pozadí jednobarevná stěna. Pozor si však dávejte na oblečení. Bílá košile na bílém pozadí může způsobit splynutí obou barev a na monitoru tak bude zřetelná jen vaše hlava uprostřed vzduchoprázdna.
 4. Světlo. S výběrem vhodného prostředí úzce souvisí osvětlení. Světlo by mělo dopadat do obličeje, nejlépe proti oknu. Personalista se vám chce při rozhovoru dívat do tváře a ve chvíli, kdy budete mít zdroj světla za sebou, objeví se vám v obličeji nežádoucí stíny. V případě, že nemůžete využít denní světlo, zvolte neutrální osvětlení, tedy ani příliš teplé, ani příliš studené.
 5. Mobil vs. notebook. Doporučujeme zvolit přenosný počítač. Jestliže se i přesto rozhodnete pro mobilní telefon, pořiďte si kvalitní stativ. Není dobrým nápadem držet mobil po celou dobu konání pohovoru v dlani. Za chvíli vás začne brnět ruka a obraz bude roztřesený.
 6. Správný úhel kamery. Přenosné počítače obvykle zabírají pohled zezdola. Webkameru je vhodné umístit do úrovně očí, abyste se dívali během videohovoru co možná nejvíce do objektivu. Budete tak udržovat oční kontakt s osobou, jež pohovor vede. Týká se to i případů, kdy používáte externí webkameru. Ta vás obvykle zabírá ze strany.
 7. Záložní plán. Přestože jste si dopředu zkontrolovali vybavení, může se vám stát, že technika vypoví službu v nejméně vhodný okamžik. Proto je moudré připravit si záložní plán. V případě nutnosti lze použít Whatsapp nebo starý dobrý telefonát.

Pozitiva a negativa

Výhody

 • Úspora času. Přenesení pohovorů do online světa přineslo výraznou úsporu času personalistům i zájemcům o pracovní místo. Odpadá nutnost dojíždět do kanceláře, případně sídla firmy. Obě strany si tak mohou naplánovat více setkání a jejich práce je efektivnější.
 • Úspora peněz. Kromě času ušetříte i peníze, které byste za dojíždění zaplatili. Firmy navíc nemusí řešit případný pronájem kanceláře nebo zajištění vhodného prostoru pro konání pohovoru.
 • Známé prostředí. Hledání práce je pro většinu zájemců stres sám o sobě a návštěva cizího místa tomu příliš nepřidá. Při jednání s HR specialistou pak působí příliš nervózním a nejistým dojmem, což šance na dobrý výsledek snižuje. Ve známém prostředí se lépe uvolní a jsou sebejistější.
 • Nová příležitost. V této souvislosti máme na mysli zejména kandidáty, kteří se s informačními technologiemi příliš “nekamarádí”. Online pohovor berte jako příležitost vystoupit z komfortní zóny a naučit se něco nového. Ukážete, že jste flexibilní a dokážete se adaptovat na nové podmínky.

Nevýhody

 • Selhání techniky. Jak už jsme psali v předchozím odstavci, technika bývá poruchová a může se stát, že začne během hovoru stávkovat. To je velmi nemilé, obzvlášť když obě strany počítají s tím, že se uvidí alespoň prostřednictvím webkamery, když už osobní setkání není možné.
 • Absence osobního kontaktu. Osobní kontakt nic nenahradí. Při klasickém pohovoru hodnotí personalista i váš neverbální projev a všímá si řeči těla (tzv. body language). Ze zkušenosti víme, že většina HR specialistů se rozhoduje na základě “chemie”, která vznikne mezi nimi a uchazečem o zaměstnání.
 • Podcenění situace. Hovor vedený z domova dává zájemcům o práci větší pocit bezpečí, ale zároveň svádí k podcenění situace. Stále se jedná o výběrové řízení, a na to by kandidáti neměli zapomenout. Týká se to například oblečení, jež by mělo odpovídat dané příležitosti (alespoň svrchní část, kterou zabírá webkamera).
 • Málo informací. S nástupem do nové práce stále existuje riziko, že se vám v novém zaměstnání nebude líbit. Při klasickém pohovoru sbíráte informace přímo v sídle organizace. Můžete zhodnotit aspekty, jako je vybavení firmy, například čistá a uklizená zasedací místnost, moderní nábytek nebo profesionální chování recepční. Samozřejmě hodnotíte i osobu personalisty, který v tuto chvíli reprezentuje celou společnost. V případě online pohovoru takovou možnost nemáte.
Rady pro zaměstnance