Blog personální agentury Goodworker

Poradíme, jak získat zaměstnance do IT sektoru

Z nedávno zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že se český trh práce dlouhodobě potýká s nedostatkem manuálních pracovníků (týká se to především kvalifikovaných i nekvalifikovaných dělníků ve výrobě), ale také vysoce odborných specialistů zaměřených na výpočetní techniku. Obecně lze konstatovat, že lidí s technickým vzděláním na všech úrovních je málo a v případě IT pozic to platí dvojnásobně. Největší poptávka panuje pochopitelně po vývojářích (běžně se používá anglický termín “developer”), kteří mají na starost vývoj SW prostřednictvím programovacích jazyků. Velmi žádaní jsou také analytici, IT architekti a produktoví manažeři. Vzhledem k nedostatku této pracovní síly na trhu neví mnoho firem, jak získat zaměstnance do sektoru informačních technologií a jak si tyto odborníky dlouhodobě udržet. “Ajťáci” navíc patří mezi velice specifickou skupinu pracovníků, které se musí personalisté přizpůsobit, neboť klasické metody náboru zde příliš nefungují (na toto téma jsme publikovali článek “Nábor pracovníků v IT oborech”).

Jak hledat IT specialisty?


Pakliže se i Vaše firma potýká s nedostatkem odborného personálu a hledá způsoby, jak získat zaměstnance do oboru výpočetní techniky, přinášíme několik tipů, které se personalistům v praxi osvědčily:
  • Employer Brand. Employer Brand nebo-li značka zaměstnavatele stále patří mezi nejpodceňovanější způsoby, jak získat nové kolegy do své firmy. Přitom průzkumy ukazují, že zaměstnavatelé, kterým záleží na tom, aby byla jejich společnost ze strany uchazečů o práci vnímána pozitivně a prestižně, mají v desítkách procent vyšší odezvu na pracovní inzeráty a také přilákají větší počet kandidátů na pracovní pohovor. Jedním z osvědčených nástrojů, jak budovat kvalitní employer brand, je například kladné hodnocení na platformě Atmoskop.
  • Dlouhodobá spolupráce. Úspěšné organizace staví na dlouhodobých vztazích. V IT komunitě je obvyklé, že personalista (v tomto případě člověk, který se daným oborem ve společnosti zabývá) sleduje potenciálního kandidáta delší dobu a ví, jakým stylem tento člověk pracuje. Častou chybou při řešení otázky, jak získat zaměstnance do IT sektoru, bývá skutečnost, že firmy hledají nového kolegu teprve ve chvíli, kdy ho potřebují. Na tom samo o sobě samozřejmě není nic špatného, avšak v IT se vyplatí mít přehled i v situaci, kdy máte plné stavy.
  • Proaktivita. Úzce souvisí s předchozím bodem. Jak už bylo zmíněno v úvodu, “ajťáci” patří mezi specifickou skupinu pracovníků, a proto na ně běžné způsoby neplatí. Chce-li firma získat počítačového profesionála (dá se říci, že u seniorních pozic to platí vždy), musí být sama aktivní a aktivně takové lidi hledat. Mezi vhodné způsoby, jak získat zaměstnance do těchto oborů, patří například různé pracovní veletrhy, odborné akce a konference, ale také sociální sítě (tomuto fenoménu jsme věnovali samostatný článek “Sociální sítě jako současný fenomén při náboru pracovníků”).
  • Přesné určení, koho hledáte. Na první pohled se to zdá jako samozřejmost, ale šéf IT ve společnosti LMC Ondřej Mysliveček vysvětluje, že je třeba uvažovat nad pracovním týmem v delším horizontu a a zhodnotit týmové role i potřebné kompetence v týmu z dlouhodobějšího hlediska. Teprve pak získáte detailní představu o tom, koho do své firmy opravdu hledáte. K identifikaci požadavků na volnou pozici slouží analýza pracovního místa (viz článek “Analýza pracovního místa jako základ úspěšného náboru”).
  • Technologie. Každá organizace, kterou zajímá, jak získat zaměstnance do IT sektoru, by měla stavět na atraktivních technologiích. Jsou to právě technologie, jež zajímají “ajťáky” nejvíce. Pro nalákání nových pracovníků představte, jaké počítačové systémy používáte a s jakými programovacími jazyky se u Vás budoucí kolega setká. Z praxe víme, že mezi ty nejpoptávanější se řadí Android, PHP a Java.
  • Personální agentury. Jestliže jste vyzkoušeli všechny předchozí tipy a stále se Vám nedaří obsadit volná místa počítačovými experty, je vhodnou volbou oslovit personální agentury. Agentury práce disponují rozsáhlou databází uchazečů o zaměstnání, přičemž některé z nich mají i vlastní náborová centra v cizině. Výhodou těchto agentur jsou zkušenosti a silné know-how.
Lidské zdroje (HR)