Blog personální agentury Goodworker

HR Marketing jako klíč ke kvalitním zaměstnancům

Pracovní trh se pohybuje v sinusoidách, kdy se střídá období zvýšené nezaměstnanosti se situací, kdy je pracovní síly nedostatek. Nejvíce se to dotýká každé firmy, která chce obsadit volnou pracovní pozici. Tento problém pomáhá vyřešit HR marketing, který se zaměřuje na výběr vhodných uchazečů o práci a zajišťuje setrvání kvalitních lidí, jež se firmě již podařilo získat. Jen je třeba nezapomínat na to, že v rámci tohoto procesu je zapotřebí budovat brand nebo-li značku. Hlavním úkolem HR marketingu je tedy vytvořit kvalitní značku firmy směrem k uchazečům a zaměstnancům. 

Personální marketingový mix


Princip marketingového mixu je u HR marketingu podobný. Liší se pouze tím, že cílí na skupinu potenciálních zaměstnanců. Klasický marketingový mix se skládá ze 4P:

 • Product (výrobek)
 • Price (cena)
 • Promotion (propagace)
 • Place (místo)

Tato 4P se dají použít i u HR marketingu. Vycházíme z toho, že Product je chápán jako konkrétní pracovní místo nebo oddělení. Price (cena) = výkon, který zaměstnanec pro danou firmu vytváří. Pod Promotion naleznete vše, “co chtějí budoucí kolegové slyšet”. Place neboli místo je dané. Je tím myšlena lokalita, ve které svůj byznys provádíte.

Z výše uvedené vyplývá, HR marketing se nijak zásadně neliší od marketingu klasického, pouze jsou cílovou skupinu lidé hledající pracovní uplatnění.

Jak funguje HR marketing v praxi


Zde je důležité vypíchnout několik základních věcí, které je třeba dále rozvést. A o jakých věcech to vlastně mluvíme? Níže uvádíme krátký seznam:

 • Vytvořte si personální strategii. V rámci personální strategie proveďte hloubkovou kontrolu. S jasnou hlavou a bez zbytečných emocí si projděte své slabé a silné stránky v porovnání s konkurencí. Hodnocení by se neměl vyhnout ani pracovní tým, a jeho motivace, dále technické věci, jako jsou například umístění provozovny, vybavení nebo podmínky pro práci.
 • Definujte cílového zaměstnance. Asi jen málokterá společnost nemá jasnou vizi, jak má jejich budoucí kolega vypadat. Zde se vyplatí udělat screening pracovního místa, abyste věděli, jaké typy lidí poptáváte. Promyslete si všechny dovednosti a znalosti, které budoucí zaměstnanec musí znát. Nepostradatelným pomocníkem jsou také tzv. měkké dovednosti, jež napoví, jak budoucí kolega zapadne do pracovního týmu. Druhou fází je sestavit si reálný finanční limit. Pakliže máte obě fáze za sebou, čeká Vás výběr vhodného zaměstnance. Dobrým tipem je volit takové komunikační kanály, které Váš budoucí zaměstnanec používá. U mladších lidí to jsou především sociální sítě, ale můžete zacílit i na konkrétní školy nebo volnočasové aktivity.
 • Vypíchněte odlišnosti. Hledejte a najděte 2-3 věci, kterými se lišíte od konkurence. Na tom je postavený celý HR Marketing. V dnešní době se již staly standardními benefity týden dovolené navíc, stravenky, mobil nebo počítač. Běžte za hranu všedních dnů a budoucím zaměstnanců nabídněte něco, co v jiné firmě nenabízejí. Nebojte se být originální. Body, ve kterých se lišíte od konkurence řádně vypíchněte a postavte na nich svůj zaměstnanecký brand.
 • Komunikace je základ. Komunikace včetně formy a obsahu je klíčová, proto si předem ujasněte, co od HR marketingu očekáváte. Může to být například:
 • Vzbuzení pozornosti
 • Posilování důvěry
 • Přijetí nejvhodnějšího pracovníka
 • Udržení kmenových zaměstnanců
 • Hledejte cesty, jak se dostat k zákazníkovi. Abyste dokázali oslovit toho správného zaměstnance, je třeba tomu uzpůsobit komunikační kanály. Zvolit můžete například:
 • PR (časopisy, výroční zprávy, intranet, nástěnky, sociální sítě, firemní oblečení, loga, spolupráce se školami, veletrhy, přednášky,..)
 • Reklama (inzerce v tisku, časopisech, rozhlas, venkovní reklama, online produkty, web)
 • Podpora prodeje (krátkodobá podpora aktuální náborové akce)
 • Přímý marketing (online chat, webináře, e-maily)
 • Ostatní formy (virální marketing, Word of mouth apod.).

Sestavte si plán


Aby Vám nic důležitého neuteklo je výborným způsobem sestavit si detailní plán činností na 6 měsíců. Do plánu zahrňte otázky KDY, KDO, KOLIK a JAK. Podoba akčního plánu může mít třeba následující formu:

 • KDY bude probíhat komunikace v jednotlivých komunikačních kanálech?
 • KDO je za co zodpovědný?
 • KOLIK to bude stát?
 • Zhodnoťte, JAK vše proběhlo?
Lidské zdroje (HR)