Blog personální agentury Goodworker

Firmám chybí kvalifikovaní dělníci... Jak je nalákat?

Pracovní trh v České republice je velice dynamický a proměnlivý a ovlivňuje ho řada faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří fakt, že se mnoho firem orientuje na export do ciziny, významně na tuzemský pracovní trh působí i ekonomická situace v sousedním Německu a v posledních letech se vynořil coronavirus, který řádně zamotal s pracovním trhem. Přes tyto zmíněné faktory existují profese, které se nedaří obsadit dlouhodobě, ať už je situace jakákoliv. Firmám tradičně nejvíc scházejí kvalifikovaní dělníci, které poptávají snad všechny výrobní závody v tuzemsku. Jistě není bez zajímavosti, že operátor výroby (tedy dělník) byl nejhledanějším zaměstnancem roku 2019 a stále patří mezi nejpoptávanější profese. 

Jak nalákat kvalifikované dělníky do firmy


Kvalifikovaných dělníků je nedostatek, a proto není vůbec snadné nalákat je do firmy. Ze zkušeností personalistů vyplývá, že dobře fungují vyšší mzdy, bonusy za výkon, ale táhnou i příspěvky na sportování nebo podíly na hospodářském výsledku. Podle průzkumů společnosti Paylab oceňují kvalifikovaní dělníci i příspěvky na důchodové spoření, relaxační aktivity, příspěvek na dovolenou, nebo příspěvky na cestovné do práce. Dalším často zmiňovaným benefitem je pak dovolená navíc. Některé firmy dokonce zašly tak daleko, že nabízejí bonus za docházku, za uzavření sňatku a narození dítěte.

Zahraniční pracovníci


Podle viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy je 7 podnikatelů z 10 přesvědčeno, že se neobejdou bez zahraničních pracovníků. S tím souhlasí i samotné společnosti, 29 % z nich horuje za maximální otevření pracovního trhu pro cizince (u velkých firem je to dokonce třetina). Zaměstnávání cizinců ve výrobních závodech není žádnou novinkou, dělo se tak již před koronavirem a navzdory očekávání ani současná pandemie poptávku po dělnících nesnížila. Například v roce 2019 pracovalo v České republice legálně téměř 15 % všech zaměstnanců. Dlouhodobě nejpočetnější skupinou cizinců pracujících na našem území tvoří Slováci, z občanů mimo Evropskou unii pak Ukrajinci. Na tomto místě je také důležité podotknout, že podmínky pro zaměstnávání zahraničních pracovníků se stále mění podle aktuální pandemické situace. Proto je důležité stále sledovat nařízení vlády.

Kvalifikovaný dělník 21. století


Ať už se jedná o české zaměstnance nebo o pracovníky z ciziny, stále platí fakt, že nároky na kvalifikované dělníky se zvyšují. Dnes již nestačí dovednosti, které pracovníci získali ve škole. Kvalifikovaný dělník 21. století je schopen číst nejen schémata elektrických zapojení, ale též složitější technické výkresy včetně popisu celých zařízení (například v automobilovém průmyslu autodíly). Klíčová schopnost pro moderní dělníky je nalézt v těchto schématech relevantní informace. S rozvojem technologií, které se uplatnily ve výrobních podnicích, nabývají na významu i IT znalosti. V současné době většina firem ve výrobě používá programovatelné automatické/CNC stroje, proto musí být dělníci schopni tato zařízení obsluhovat. Mezi stěžejní požadavky patří specializované technické znalosti, obecné technické znalosti a mezioborové znalosti. Důležitým prvkem také začíná být jazyková vybavenost.

Nejžádanější profese u kvalifikovaných dělníků


Mezi nejžádanější dělnické profese můžeme zařadit:

  • Svářeče. Smutnou realitou zůstává, že svářeči v ČR prakticky vymizeli, a proto patří mezi nejhůře obsaditelné pozice v tuzemsku. Starší generace odchází do důchodu a mladí nemají o manuální práci zájem. Přitom se jedná o perspektivní obor, neboť svářeče poptává většina firem. K vykonávání této činnosti stačí úspěšně zvládnout svářečskou zkoušku a mít danou kvalifikaci (osvědčenou výučním listem nebo maturitou).
  • Zámečníky. Další nedostatkovou profesí mezi kvalifikovanými dělníky jsou zámečníci. Přitom nejde o žádnou fyzicky namáhavou práci a také je zde minimální prostor pro rutinu. Zámečníci se uplatní při klíčové výrobě, opravě zámků, dodávce a instalaci dveřních a okenních zámků nebo v automobilovém průmyslu. Zámečníka také každý ocení ve chvíli, kdy si zabouchnul dveře. Při výběru střední školy si může žák vybrat mezi obory strojní mechanik - zámečník, provozní zámečník nebo samostatný obor zámečník.
  • Lakýrníky. Lakýrníci včetně autolakýrníků pracují s barvami. Jejich náplň práce zahrnuje povrchovou úpravu máčením, stříkáním a natíráním základní barvou. Mezi jejich další činnosti patří příprava tmelu a tmelení ploch, broušení tmelených ploch ručně nebo strojně, míchání a ředění barev i při opravách za účelem dosažení stejného odstínu. Lakýrníci nevyjdou zkrátka ani finančně, jejich průměrný plat v České republice dosahuje necelých 29 000 korun měsíčně.
  • Elektrikáře. Elektrikářem se může stát každý člověk, který úspěšně absolvoval příslušný tříletý obor s výučním listem nebo čtyřleté studium s maturitou. Současným trendem mezi odbornými školami je univerzálnost, tzn. že každá škola má určité možnosti při volbě předmětů. Budoucí elektrikáři si tak mohou v závěrečném ročníků vybrat tyto odborné předměty:

- Stroje a zařízení,
- Rozvodná zařízení,
- Měřicí zařízení,
- Elektronická zařízení,
- Automatizační zařízení.

  • Tesaře. Tesařství má dlouholetou historii a tesaře najdeme prakticky po celém světě. Mladé lidi však práce se dřevem neláká, a proto projevují o tento obor minimální zájem. Další problém spočívá v tom, že až jedna třetina vyučených tesařů opouští hned po škole svůj obor a vykonávají jinou profesi. Z těchto důvodů je tesařů na pracovním trhu málo a firmy musí nabírat zahraniční pracovníky.
Zaměstnávání Ukrajinců