Blog personální agentury Goodworker

Tipy, jak získat zaměstnance z Ukrajiny, aby se začlenili do české společnosti

Válka na Ukrajině poznamenala celou Evropu a ruská agrese donutila mnoho Ukrajinců opustit své domovy a hledat bezpečí za hranicemi své země. Naštěstí se zvedla velká vlna solidarity po celém světě a jen Česká republika přijala podle odhadů až 300 000 uprchlíků. Aby tito lidé nebyli závislí na dávkách, je nutné je co nejdříve začlenit do české společnosti a nabídnout jim práci. A právě o tom, jak získat zaměstnance z Ukrajiny, aby se začlenili do české společnosti, pojednává dnešní článek.

Na co si dát pozor


Začleňování do nové kultury je vždy obtížné. Aby se zvládlo co nejlépe, je třeba dát si pozor na následující věci:

  • Neznalost češtiny. Komunikační bariéra je jedním z největších problémů, protože většina lidí prchajících před válkou má minimální (či spíš žádnou) znalost českého jazyka. Jedinou radou je obrnit se trpělivostí. Naučit se novou řeč vyžaduje čas a čeština nepatří mezi nejjednodušší jazyky. Zde je na místě udělat vstřícný krok a naučit se alespoň základní fráze v ukrajinštině. Pro firmy, jež zajímá, jak získat zaměstnance z Ukrajiny, může být dobrým řešením kontaktovat personální agenturu, která se na nábor těchto cizinců specializuje a má v tomto oboru bohaté zkušenosti.
  • Neznalost české kultury. S neznalostí naší mateřštiny se úzce pojí neznalost české kultury. Je potřeba si uvědomit, že každá kultura je specifická, a proto uprchlíkům nemůžeme dávat za vinu, že naši kulturu a chování našich lidí neznají. Při začleňování Ukrajinců do české společnosti je důležité postupovat po jednotlivých krocích a postupně je seznamovat s českými zvyky a fungováním firmy. Výhodu mohou mít společnosti, které mají mezinárodní týmy a jsou zvyklé na diverzitu pracovního kolektivu.
  • Válečná traumata. Další věcí, jež může komplikovat adaptaci Ukrajinců na tuzemský pracovní trh, je trauma z války. Tito lidé byli nuceni opustit své domovy a řada z nich své obydlí zcela ztratila. Zároveň se mnoho z nich muselo rozloučit se svými blízkými a cestovat stovky kilometrů do nové země. Pakliže zvažujete, jak získat zaměstnance z Ukrajiny, mějte na vědomí, že na většině z nich zanechala válka psychické stopy. Proto není zcela od věci zajistit v případě potřeby těmto lidem psychologickou pomoc.
  • Zásah do firemní kultury. Začlenění cizinců do firmy vždy představuje citelný zásah do firemní kultury. Proto je důležité mít správně nastavené sociální prostředí. V případě, že tomu tak není, se vystavuje společnost riziku, že stávající zaměstnanci vnímají nově příchozí kolegy jako příčinu problémů. Před přijímáním cizích státních příslušníků je tedy nutné znát dobře svoji firmu, zaměstnance i firemní kulturu.
  • Home office. Pandemie covidu rozšířila v tuzemsku vlnu práce z domova. Ač se toho manažeři ze začátku báli, ukázalo se, že home office dobře funguje. V případě nováčků to však může být problém, neboť minimálně při zaučování je nutné, aby docházeli do firmy. Při zaměstnávání uprchlíků je situace ještě složitější. Proto by měli potenciální zaměstnavatelé při otázce, jak získat zaměstnance z Ukrajiny, aby se dobře začlenili do české společnosti, pečlivě zvážit, do jaké míry mají připravené procesy na adaptaci nových pracovníků ve své firmě.
Zaměstnávání Ukrajinců