Blog personální agentury Goodworker

Jak ovlivní pracovníci z Ukrajiny pracovní trh

Česká republika v současné době bojuje s náporem uprchlíků, které vyhnala z domova válka na Ukrajině. K zhruba 200 tisíc Ukrajincům, kteří již v tuzemsku pracují, přibylo dalších 100 tisíc 000 a jejich počet bude pravděpodobně dále narůstat. Největší koncentrace lidí utíkajících před válkou je tradičně v Praze, naopak Zlínský kraj slouží spíš jako tranzitní místo. Generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová si myslí, že první vlna uprchlíků, kteří měli v Česku kontakty a příbuzné je již za námi a v současné době k nám přichází lidé, kteří zde nikoho nemají. V rámci pomoci nabízejí firmy působící na našem území pro pracovníky z Ukrajiny zaměstnání. Ačkoliv jsou jakékoliv predikce v dnešní situaci obtížné, většina analytiků se shoduje na tom, že příliv uprchlíků bude mít přímý dopad na český pracovní trh.

Transformace pracovního trhu


Ženy


Zatímco ukrajinští muži, kteří v tuzemsku pracovali zejména v průmyslu a na stavbách, rukují do armády a vrací se zpět do vlasti, přichází k nám vlna Ukrajinek. Tím se přímo ovlivní český trh práce, protože Česká republika má dlouhodobě malou míru zaměstnanosti žen (konkrétně 66 %), což nás řadí na chvost celé Evropské unie. Největší zájem o pracovníky z Ukrajiny projevily společnosti podnikající ve výrobě, technických a dělnických oborech a také ve zdravotnictví a sociálních službách. A právě zdravotnické a sociální profese nabízejí ženám vysokou míru uplatnění.

Nové pozice


Nejde však jen o pozice, které již existují. S masivním přílivem Ukrajinců nastávají nové potřeby. Typicky se to týká například ukrajinských dětí, jež neumí česky. Aby se tyto děti začlenily do českého vzdělávacího systému, bude potřeba zajistit jim učitelky v jejich rodném jazyce.

Zkrácené úvazky


O zkrácených úvazcích jsme psali již v článku “Zkrácený úvazek získává na popularitě i v ČR” a ve světle nových událostí musíme konstatovat, že tento trend ještě nabyde na významu. Z Ukrajiny přichází především ženy, které se potřebují starat o děti a nemohou vzít práci na plný úvazek. Jak uvádí analytik trhu práce Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, různé formy zkrácených úvazků dosud tvoří cca 5 % celkové nabídky pracovních míst, avšak jejich počet bude výrazně narůstat.Zaměstnávání Ukrajinců