Blog personální agentury Goodworker

Jaké komplikace hrozí při zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny

S dlouhodobým nedostatkem pracovní síly na našem trhu práce se očekávalo, že podstav personálu firem podnikajících v tuzemsku vyřeší přílivová vlna ukrajinských uprchlíků. Současný stav však tuto hypotézu nepotvrzuje, neboť potenciální pracovníci z Ukrajiny v mnoha případech nedisponují kvalifikací, jež čeští podnikatelé poptávají. Konkrétně 38 % personalistů přiznává, že profesní struktura uprchlíků neodpovídá potřebám českých firem. V tuzemsku jsou nejvíc potřeba zaměstnanci do průmyslové a automobilové výroby, logistiky a stavebnictví. Ani přes příchod statisíců uprchlíků se přesto stále nedaří tyto pozice obsadit. Na tento fakt poukazují i ředitelka personální agentury Hofmann Personal Gabriela Hrbáčková a Martin Malo, ředitel společnosti Grafton Recruitment. 

Hlavní komplikace při náboru pracovníků z Ukrajiny


Jak již bylo zmíněno v úvodu, zatím se ani přes příliv utečenců nedaří v mnoha sektorech naplnit stavy zaměstnanců. Hlavní komplikace jsou následující:

Nenaplněná očekávání


Mezi obory, které očekávaly, že s příchodem uprchlíků vyřeší problém s nedostatkem personálu, patří gastronomie. Přitom by podle odhadů Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) dokázala zaměstnat až 15 000 pracovníků z Ukrajiny. Luboš Kastner, jenž působí jako Garant projektu Moje restaurace za AMSP, si to vysvětluje malou informovaností uprchlíků. Podle jeho názoru by situaci zlepšilo, kdyby měli Ukrajinci lepší přehled o tom, které sektory nejvíce poptávají nové zaměstnance. K tomu je zapotřebí, aby kontaktní centra doporučovala utečencům stravovací podniky v nejbližším okolí jejich bydliště s nabídkou volných míst. Kastner přitom dodává, že gastronomie běžně nabízí časově flexibilní úvazky, a proto je vhodná i pro ženy s dětmi, jež tvoří převážnou část možných pracovníků z Ukrajiny.

MobilizaceDalší problém, který komplikuje zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny je strach z přísnější mobilizace. V současné době se povolávací rozkaz netýká mužů pobývajících mimo území Ukrajiny. Navíc v případě, kdy se muži odmítnou vrátit do vlasti a bojovat proti agresorům, hrozí nyní ukrajinským občanům jen pokuta v řádech několika desítek eur. To se může změnit. Již v dubnu předložili politici návrh na přísnější pravidla mobilizace, která by trestala odmítnutí narukovat do armády propadnutím veškerého majetku. Tento návrh byl poprvé předložen v dubnu, avšak neúspěšně. Na první pokus ho sice ukrajinský parlament nepodpořil, nicméně při současném vývoji války se dá očekávat jeho opětovné předložení, pouze v pozměněné podobě. To byl znamenalo citelný zásah do českého trhu práce.

Zaměstnávání Ukrajinců