Blog personální agentury Goodworker

Uznávání kvalifikace zaměstnanců z Ukrajiny je v tuzemsku stále problém

Jedním z nedostatků, se kterým se naše republika stále potýká, jsou komplikace při uznávání vysokoškolských diplomů příchozích Ukrajinců. Uprchlíci si často na cestu vzali jen minimum osobních věcí a v nové zemi nemají jak prokázat svoji kvalifikaci. Chtějí-li se rychle zařadit do pracovního procesu, často vezmou podřadnou práci, jen aby pracovali. Tento rigidní přístup nám vyčítá i Evropská komise. Ta dokonce pro své členské státy vydala doporučení, aby jednotliví členové podmínky značně zjednodušili. Cílem má být maximální urychlení uznávání odborných kvalifikací zaměstnanců z Ukrajiny, aby se lépe začlenili do české společnosti a mohli vykonávat stejnou profesi jako doma. 

Na úvod trochu čísel


Podle odhadů dorazilo do naší země 280 tisíc až 300 tisíc Ukrajinců, převážně ženy s dětmi. Přesné odhady není možné určit, protože utečenci přirozeně migrují po celé Evropě a část se jich vrátila domů. Z těch, co u nás pobývají, až 80 % hledá stálou práci. Z dalšího průzkumu vyplývá, že 64 % běženců se chce usadit v České republice natrvalo. Práci na plný úvazek by si rády našly přibližně dvě třetiny běženců, zbylá třetina by dala přednost zkrácenému úvazku, především kvůli nutnosti spojení zaměstnání a péče o děti. Tomu se přizpůsobují i čeští zaměstnavatelé, kteří nabízejí uprchlíkům v 41 % práci na hlavní pracovní poměr na dobu určitou, v dalších 29 % pak práci na dobu neurčitou. Ostatní podniky avizují smlouvy na práce konané mimo pracovní poměr (DPČ a DPP). Průzkum dále odhalil, že 26 % firem poptává středoškoláky a zhruba 16 % podniků se zajímá o vysokoškolsky vzdělané zaměstnance z Ukrajiny, zejména z oborů elektro a IT.

Problém s uznáváním kvalifikace zaměstnanců z Ukrajiny


Naprostá většina lidí prchajících před válkou opustila svůj domov ve spěchu a s sebou si vzala maximálně pár osobních dokladů, aniž by přemýšlela nad tím, že budou muset v nové zemi prokazovat své vzdělání. Proto se do celé věci vložila Evropská komise, která apelovala na členské státy, aby zjednodušily administrativní postup a zajistily co nejrychlejší uznávání odborných kvalifikací ukrajinských občanů. Mezi požadavky Komise například patří nebazírování na ověřených překladech jednotlivých dokumentů nebo přijímání dokladů i v jiné formě než je originál (například digitální kopie). Dále Komise nabádá k prominutí poplatků za podání žádosti o uznání kvalifikace a maximální zjednodušení, tzn. zrušení všech omezení, která nejsou pro uznání kvalifikace zcela nezbytná.

Češi zatím uznávají kvalifikaci zaměstnancům z Ukrajiny v dětských skupinách


Na tomto místě zbývá dodat, že doporučení Evropské komise není pro členské státy závazné. Česká republika zatím udělala jediný ústupek, kdy uznává kvalifikaci například u pracovníků v dětských skupinách, kterým to umožnil tzv. Lex Ukrajina. Zaměstnávání zaměstnanců z Ukrajiny z řad zdravotního personálu zatím prochází metodickým pokynem a na jeho přesné znění si budeme muset chvíli počkat. Přitom lékaři, zejména zubaři, by současnému systému doslova vytrhli trn z paty.Zaměstnávání Ukrajinců