Blog personální agentury Goodworker

Nábor zaměstnanců v kontextu trhu práce - kde je neojobtížnější?

O tom, že realizovat nábor zaměstnanců je náročný proces, netřeba diskutovat a z vlastní zkušenosti to potvrdí každý personalista. Správný výběr budoucích kolegů je extrémně důležitý, protože v konečném důsledku přímo ovlivňuje prosperitu firmy. Zároveň si žádný podnikatel nemůže dovolit zaměstnávat pracovníky, kteří se jen “vezou” a firmě žádnou přidanou hodnotu nepřináší. Zde však vyvstává klíčová otázka, kde kvalitní a dostatečně produktivní zaměstnance brát? Jedním z osvědčených způsobů je nedělat při recruitmentu zbytečné chyby, jež jsme popsali v článcích “Kterým praktikám se při náboru zaměstnanců raději vyhnout” a “Vyvarujte se diskriminaci, aby byl Váš nábor zaměstnanců férový a v souladu se zákonem”. Část personalistů se pak dopouští chyby v tom, že nesleduje moderní trendy, nemonitoruje pracovní trh a řeší pouze aktuální problémy, místo toho, aby se na ně s předstihem připravila. 

Proč je důležité sledovat pracovní trh?


Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď: Jednoduše proto, že situace na trhu práce přímo ovlivňuje nábor zaměstnanců a závisí na ní, do jaké míry bude výběrové řízení úspěšné. Personalisty navádí při psaní pracovního inzerátu, kdy si mohou dovolit klást v případě větší nezaměstnanosti vyšší nároky a naopak při poklesu pracovní síly na trhu musí ze svých nároků slevit a případně hledat alternativní způsoby řešení (viz náš článek “Ukážeme Vám, jak najít zaměstnance, když tradiční metody selhávají”). Jednou z nejhorších věcí, jež může HR specialista udělat, je, že sepíše pracovní inzerát, který neodpovídá reálné situaci na pracovním trhu a pak se diví, že mu na pracovní pohovory nikdo nechodí.

Aktuální situace na pracovním trhu


Tuzemským trhem práce nebývale zahýbala pandemie covidu-19, po níž se bez nadsázky dá říci, že nic nebude jako dřív. Pandemie urychlila nástup digitalizace a zavádění práce z domova (tzv. home office). Současný rok pak přinesl oživení ekonomiky a firmy začaly nabírat zaměstnance ve velkém. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že nezaměstnanost v září stoupla na 3,5 %, přičemž firmy inzerovaly 306 098 volných pracovních pozic, na které připadá 256 380 uchazečů registrovaných na úřadech práce. Existuje tedy silný převis poptávky nad nabídkou a nelze se divit, že má Česká republika dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii.

Nábor zaměstnanců podle oborů


Analytici se shodují na tom, že lidé chybí napříč všemi obory. Přesto jsme vypíchli několik sektorů, u nichž je nábor zaměstnanců nejobtížnější.

  • IT. Informační technologie vládnou světu a kdo se tomuto trendu nepřizpůsobí, začne v konkurenci ostatních rychle ztrácet. Proto není překvapením, že se na prvním místě nejhůře obsaditelných pozic umístili vládci nul a jedniček, a to i přesto, že se jedná o jedny z nejlépe honorovaných pozic v České republice. Vzhledem k tomu, že v současné době chybí na tuzemském pracovním trhu 20 až 30 tisíc počítačových odborníků, věnovali jsme se této problematice v článcích “Poradíme, jak získat zaměstnance do IT sektoru” a “Nábor pracovníků v IT oborech”.
  • Výroba. Výroba je páteří české ekonomiky nejen v oblasti automotive, a proto se nelze divit, že existuje neustálá poptávka po lidech z tohoto segmentu. Firmy nejčastěji provádí nábor zaměstnanců na pozice elektrotechnik, konstruktér, projektant, svářeč (viz článek “Svářeči a jejich uplatnění na pracovním trhu”) a CNC svářeč. Problémy s obsazením pozic do výroby přiznává celá pětina tuzemských společností.
  • Doprava a logistika. Tento sektor se potýká s nedostatkem pracovní síly dlouhodobě. Původní optimistická představa, že se podaří naplnit personální kapacity zaměstnáváním Ukrajinců, se zatím zcela nenaplnila, a tak stále chybí zejména řidiči nákladních vozidel včetně dodávek a autobusů, přestože si tito lidé mohou vydělat až 65 tisíc korun (v závislosti na zkušenostech a regionu).
  • Zdravotnictví. O tom, že je české zdravotnictví (vyjma soukromého sektoru) dlouhodobě podfinancované se všeobecně ví, a proto nijak nepřekvapí, že se personalistům stabilně nedaří nábor zaměstnanců, kteří by byli ochotni akceptovat stávající platové podmínky. Lidé chybí na všech úrovních, od pomocného personálu přes zdravotní sestřičky až po lékaře. Naštěstí v tomto oboru dochází ke zlepšení, neboť především nedávná situace kolem covidu ukázala, jak potřební tito pracovníci jsou, a tak dochází k pravidelnému zvyšování jejich příjmů. Kritická situace však zůstává u psychiatrů, zejména v dětské psychiatrii.
  • HR. Ačkoliv to na první pohled vypadá trochu úsměvně, podnikatelé mají problém obsadit svá vlastní personální oddělení novými specialisty (přiznává to plných 11 % tuzemských společností). Avšak to je logické, protože v situaci, kdy panuje téměř 100% zaměstnanost, společnosti ve větší míře poptávají experty, kteří by se náborem zaměstnanců zabývali a dokázali podnikatelům vybrat ty správné lidi. Na samotné personalisty to pak klade vysoké nároky spojené s velkým očekáváním, což jejich práci výrazně ztěžuje.
Trh práce