Blog personální agentury Goodworker

Zdravotní pojištění u ukrajinských zaměstnanců. Jak to funguje?

Daňová soustava České republiky nepatří zrovna mezi nejjednodušší systémy. Na zaměstnavatele klade vysoké nároky, protože musí dodržet řadu zákonných povinností. U zaměstnávání cizích státních příslušníků je situace ještě komplikovanější. Alespoň v případě zaměstnanců z Ukrajiny se podmínky zaměstnávání zjednodušily, neboť česká vláda zavedla od března 2022 tzv. systém dočasné ochrany. To znamená, že tito cizinci mají volný vstup na trh práce a mohou pracovat na všechny typy smluv (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Abyste se dobře orientovali v této problematice, poradíme Vám, jak na daně a odvody zaměstnanců z Ukrajiny, přičemž v dnešním článku se zaměříme na zdravotní pojištění. 

Zaměstnanci z Ukrajiny a zdravotní pojištění


Kromě sociálního pojištění patří mezi povinné zákonné odvody i zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele je zejména důležité vědět, jakým kódem cizího zaměstnance přihlásit. Může nastat situace, kdy je zaměstnanec z Ukrajiny již registrován (například platným vízem nebo dočasnou ochranou), je tím pádem evidován v systému veřejného zdravotního pojištění a obdržel číslo pojištěnce. V takovém případě vlastní Náhradní průkaz pojištěnce, který mu vydala zdravotní pojišťovna a zaměstnavatel ho standardně přihlašuje kódem P. Pouze tehdy, když nemá cizinec číslo pojištěnce uvedeno, se používá kód C (první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu v ČR (např.dlouhodobý pobyt).

U zdravotního pojištění je třeba se zastavit u minimálního vyměřovacího základu a záloh na zdravotní pojištění. Od roku 2022 se mění jejich výše. Se zvýšením minimální mzdy narostl i minimální vyměřovací základ, který nově činí 16 200 korun. Zaměstnavatelé tak budou nově za své zaměstnance odvádět na zálohách 2 187 korun. Splatnost záloh je vždy 20. den následujícího měsíce. Zde musíme zdůraznit, že minimální vyměřovací základ musí být dodržen.

Výjimka z pravidla


V určitých případech se minimální vyměřovací základ nedodržuje. Jedná se například o situaci, kdy žena celodenně pečuje o dítě do 7 let věku (nebo nejméně o dvě děti do věku 15 let) a zároveň pracuje na částečný úvazek. V takové situaci se zdravotní pojištění odvede ze skutečného výdělku. Do stejné kategorie spadají i státní pojištěnci. Také je potřeba ohlídat si zaměstnance z Ukrajiny, kteří již dosáhli důchodového věku a pobírají ukrajinský důchod. V takovém případě nebudou hlášeni kódem D, který je určen pouze pro poživatele “českého důchodu”. U ukrajinského důchodce musí být minimální vyměřovací základ dodržen.

Zaměstnávání Ukrajinců