Blog personální agentury Goodworker

Klasifikace pomocných prací

Pomocné práce vymezuje Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), která spadá pod Český statistický úřad (ČSÚ). Společným rysem pomocných prací je, že jejich vykonavatelé provádějí jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou sílu. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje první úroveň dovedností. 

Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO


Dle této klasifikace spadají zaměstnanci pod bod 9 - Pomocní a nekvalifikování pracovníci. Zaměstnání této hlavní třídy je rozdělena na následující třídy:

91 - Uklízeči a pomocníci.
92 - Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství.
93 - Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a
v příbuzných oborech.
94 - Pomocní pracovníci při přípravě jídla.
95 - Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb.
96 - Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci.

Uklízeči a pomocníci


Mezi jejich hlavní náplň práce patří úklid a údržba podlahových a skleněných ploch, sociálních zařízení, kuchyňských zařízení, jídelních ploch a stravovacích koutků. Zabývá se čištěním vnějších povrchů elektronických přístrojů, přístrojových panelů a kancelářské techniky. Dále provádí dezinfekční práce, údržbu a obsluhu jednoduchých pomůcek a elektrických úklidových strojů.

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství


Obvykle vykonávají jednoduché a rutinní práce při pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat, obdělávání a údržbě zahrad, parků, při využívání a ochraně lesů a provádějí činnosti v rámci pěstování vodních rostlin, chovu vodních živočichů a rybolovu. Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kopání, hrabání a pracování s lopatou a ručním nářadím; nakládání, vykládání a ukládání zásob, výrobků a jiných materiálů; zalévání, protrhávání, pletí a ošetřování plodin, a to manuálně nebo pomocí ručního nářadí.

Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech


Tito pracovníci většinou provádějí jednoduché a rutinní práce v dolech, lomech, průmyslu, stavebnictví, výrobě, dopravě a skladování a obsluhují vozidla a zařízení poháněná lidskou silou a tažená zvířaty. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje první úroveň dovedností. K jejich pracovní náplní nejčastěji patří kopání, rozprostírání vytěženého materiálu, písku, zeminy a štěrku pomocí ručního nářadí; třídění, ukládání, vykládání, posunování, ukládání a skladování materiálu, zařízení, výrobků, zásob, zavazadel a nákladů ručně; čištění strojů, zařízení, nářadí a pracovišť; balení a vybalování materiálu a výrobků, ruční plnění a doplňování výrobků v nádobách a regálech a obsluhu vozidel a zařízení poháněných lidskou silou a tažených zvířaty.

Pomocní pracovníci při přípravě jídla


Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přípravu jednoduchých nebo předem připravených jídel a nápojů, například sendvičů, pizz, smažených ryb s hranolky, salátů a kávy, omývání, krájení, odměřování a míchání potravin na vaření, obsluhu kuchyňských zařízení, například grilů, mikrovlnných trub a fritéz, čištění kuchyní, prostor pro přípravu jídla a obslužných prostor, čištění nádobí na vaření a běžných potřeb používaných v kuchyních a restauracích.

Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb


Náplň jejich práce spočívá v: nakupování nebo výrobu různých předmětů na prodej; nakládání, vykládání a přepravu různých předmětů na prodej; získávání materiálů potřebných k poskytování služeb; kontaktování lidí na ulici za účelem nabízení zboží nebo služeb; čištění a leštění bot; čištění a leštění oken automobilů; vyřizování záležitostí spojené s pochůzkami; pomoc řidičům nalézt parkovací místo a zajišťování bezpečnosti automobilu během řidičovy nepřítomnosti; rozdávání letáků a bezplatných novin; přijímání okamžitých plateb.

Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci


Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci provádějí sběr, zpracování a recyklaci odpadů z budov, dvorů, ulic a jiných veřejných prostranství. Udržují ulice a veřejná prostranství v čistotě a pořádku, doručují a nosí zprávy a balíky, provádějí údržbu a jednoduché opravy v domácnostech a zařízeních. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje první úroveň dovedností.

Nejhůře obsazované pozice v ČR


Personalisté nám sestavili seznam nejhůře obsazovaných pozic v tuzemsku. Záměrně jsme dali prostor jen modrým límečkům, proto v našem seznamu nefigurují vysoce sofistikování specialisté jako jsou lékaři, IT pracovníci a podobně.
  1. Řidiči (náklaďáků a autobusů)
  2. Hlídači a pracovníci ochranky
  3. Kováři a nástrojaři
  4. Montážní dělníci
  5. Pomocní pracovníci ve výrobě
  6. Obchodní zástupci, pojišťováci
  7. Svářeči, slévači a podobné pozice
  8. Technici fyzikálních a průmyslových oborů
  9. Řemeslníci
  10. Číšníci a servírky

Asi není překvapením, že na prvním místě se umístili profesionální řidiči. Dlouhé jízdy, špatné pracovní podmínky (mizerné silnice, zácpy, špatný stav vozidel) a navíc enormní zodpovědnost ve spojitosti s podprůměrným platem odsunuly tuto profesi mezi nejméně oblíbené pracovní činnosti.

Zaměstnanci také nemají zájem o hlídání a prodej. V prvním případě se jedná o obor s mimořádně nízkými platy, přičemž je tato práce častokrát velmi fyzicky náročná a zaměstnanci pracují venku za každého počasí. Z jiných důvodů pak na vrcholu oblíbenosti nestojí ani obchodní zástupci, pojišťováci a podobné pozice. Zde je hlavním problémem fakt, že prodej se musí nejen umět, ale často vyžaduje i určitou morální flexibilitu, nebo opravdové přesvědčení o tom, že váš produkt opravdu každý potřebuje. Profesionální oslovování cizích lidí také není vlastní každému. Většina prodejních pozic je navíc „na živnostňák“ a plat tvoří z drtivé většiny pouze provize, takže výsledky jsou nejisté a často i bídné.

Od dob Zdeňka Polreicha začali čeští restauratéři pociťovat enormní tlak na zkvalitnění svých služeb. A nejslabším článkem se ukázali být číšníci a servírky. Nejde o to, že by jich na trhu práce byl nedostatek, ale firmy si mezi nimi vybírají jen ty nejlepší.

Ve výběru 10 zaměstnání s největším počtem hledaných pracovníků jsou nejen povolání neatraktivní, problémová a špatně placená. Někteří zaměstnavatelé mají problém sehnat zaměstnance i na pozice, které můžeme označit za lákavé a finančně nadstandardně ohodnocené. Problémem těchto pozic je kvalifikace. Kvalifikovaných řemeslníků je v České republice dlouhodobě nedostatek. Může za to sociální status, kterému jsme v tuzemsku přiřadili nesmyslně vysokou prioritu. Mladí lidé tak nechtějí chodit v montérkách a živit se rukama.

Trh práce