Blog personální agentury Goodworker

Firmy hlásí nedostatek brigádníků. Které obory jsou nejpostiženější?

Dlouhodobě nízká nezaměstnanost (v červnu 2022 činila 3,1 %) se negativně projevuje na personálním stavu mnoha společností. Pracovní síla chybí napříč všemi obory a zatím nevypadá, že by se situace začala obracet k lepšímu. Kromě hlavních úvazků schází i brigádníci. Z části za to mohla covidová pandemie, z části fakt, že se nabídka míjí s poptávkou. V dnešní době se již nedá mluvit o trhu studentských brigád, neboť typickým brigádníkem je dospělý člověk, který si touto formou buď přivydělává ke stabilnímu zaměstnání, nebo jako sezónní pracovník vykrývá období volna. Podle expertů se v dnešní době nejhůře obsazují krátkodobé pozice. 

V kterých oborech nejvíc schází brigádníci?


Gastronomie


Gastronomie je odvětví, které bylo velmi těžce zasaženo covidovou pandemií. V období, kdy byly zavřené hotely, restaurace a jídelny, přišla řada lidí o práci a z tohoto oboru odešla. Často se jednalo o zkušené profesionály z řad barmanů, číšníků, kuchařů nebo servírek. Tito lidé se v mnoha případech rekvalifikovali a našli uplatnění jinde. Vrátit se do původní profese je neláká, protože stále panuje nejistota a strach z další pandemické vlny. Samostatnou kapitolou jsou pomocné práce v kuchyni, jež mimo stabilních zaměstnanců zastávali brigádníci, učni a cizinci. V tomto směru je pomoc ukrajinských uprchlíků neocenitelná.

Stavebnictví


Zatímco gastronomie byla zasažena pandemií, stavebnictví silně poznamenala válka na Ukrajině. Již před válečným konfliktem byl tento sektor silně závislý na Ukrajincích a po mobilizaci se příliv řemeslníků a stavebních dělníků zastavil. Nedaří se sehnat pracovní sílu na hlavní pracovní poměr ani formou brigády. Zde se míjí nabídka s poptávkou, neboť starší generace odchází do důchodu a nemá ji kdo nahradit. Mladé lidi řemeslné činnosti příliš nelákají, přestože jsou zejména v posledních letech dobře honorované. To má za následek velké zdražování a protahování dodacích lhůt.

Výroba a logistika


Stejně jako v případě stavebnictví se i ve výrobě a logistice míjí poptávka s nabídkou. Na trhu dlouhodobě chybí skladníci, operátoři CNC strojů, kvalifikovaní i nekvalifikovaní dělníci, zámečníci, automechanici, montéři nebo svářeči (o tomto tématu jsme psali v článku “Svářeči a jejich uplatnění na pracovním trhu”). Při nedostatku personálu se firmy snaží tyto pozice obsadit alespoň brigádníky na omezenou dobu. Ve skutečnosti se často jedná o práci na plný úvazek. Společnosti se tímto způsobem otevírají lidem, kteří jsou ochotni pracovat alespoň krátkodobě.

Zemědělství


Zemědělství je sektor, jenž se potýká s nedostatkem zaměstnanců dlouhodobě. V posledních deseti letech zaznamenal kontinuální pokles pracovníků a tento trend dále pokračuje. Zejména ze dvou důvodů. Tím prvním je automatizace zemědělské výroby, ke které se přidružuje nezájem zaměstnanců o tuto práci. Přitom například sklizeň bývala oblíbeným přivýdělkem brigádníků nejen v tuzemsku, ale také za hranicemi našeho státu (hlavně v Itálii a Španělsku). Problém práce v zemědělství spočívá v tom, že zemědělci nedokážou platit za sezónní pracovníky sociální a zdravotní pojištění. Tím se přiživuje práce na černo.

Hlavní příčiny nedostatku brigádníků


Mezi hlavní příčiny lze uvést fakt, že se nepotkává nabídka s poptávkou. Naprostá většina brigádníků preferuje práci v kanceláři, a proto chybí pracovní síla v manuálních oborech. V těchto sektorech si navíc zaměstnavatelé stěžují na špatnou pracovní morálku. Není výjimkou, že dočasný zaměstnanec přijde pouze jednou, osahá si práci a podruhé se již neukáže. S tím souvisí i zaměstnávání studentů vysokých škol. Vysokoškoláci zcela pragmaticky upřednostňují brigády ve svém oboru, protože vědí, že tato praxe jim pomůže v hledání budoucího zaměstnání mnohem víc než doplňování zboží v supermarketech.Lidské zdroje (HR)