Blog personální agentury Goodworker

Reference jako důležitá součást náboru pracovníků

Pakliže pracujete v personalistice a máte na starosti nábor pracovníků, jistě Vás zajímají informace, které se v životopisu nedočtete a uchazeč o zaměstnání se o nich nezmínil. Jednou z osvědčených metod, jak si prověřit osobu, jež se ve Vaší firmě uchází o pracovní pozici, jsou reference. Referencemi si nejen ověříte, zda údaje uvedené v CV odpovídají skutečnosti, ale také se můžete dozvědět informace, kterými se kandidát “nepochlubil”. Může se jednat například o alkoholismus, despotismu, neschopnost vycházet s lidmi apod. To však neznamená, že reference musí být a priori negativní. Právě naopak, většina zájemců, která dá kontakt na bývalého zaměstnavatele, počítá s kladným hodnocením. 

Proč jsou dobré reference při náboru pracovníků


Na reference panují různé názory. Někteří personalisté je odmítají s tím, že jsou málo objektivní, jiní si stěžují, že se stejně dozví jen samá superlativa. Části HR pracovníků je pak nepříjemné volat cizím lidem a vyptávat se na bývalého zaměstnance. Přesto jsou při náboru pracovníků neocenitelným pomocníkem, protože dokáží včas odhalit případná slabá místa potenciálního kolegy. V praxi se můžete setkat s tím, že někteří lidé nechtějí poskytovat posudek na bývalého zaměstnance, aby mu neuškodili. To však není úplně pravda. V případě negativní reference zabráníte špatnému výběru, z něhož by se trápil jak kandidát, tak zaměstnavatel. Z tohoto pohledu tedy můžeme konstatovat, že žádné špatné nebo dobré hodnocení neexistuje.

Kde reference získat


Na začátku každého náboru pracovníků si musíte vyžádat kontakty od kandidáta. Nejčastěji Vám dá číslo na svého přímého nadřízeného, kterým může být manažer nebo (zejména v menších a rodinných firmách) ředitel či majitel. Nejideálnější možností je pak oddělení HR. Většina personalistů je zvyklá reference poskytovat, takže je nevyvede z míry, když si u nich informace ověřujete. Ačkoliv se jedná o Vaše kolegy, měli byste zachovat profesionální přístup. To znamená být milí, otevření a ve stručnosti vysvětlit, co od nich požadujete. Jako první doporučujeme ověřit si dobu, po níž byl kandidát v předchozí práci zaměstnán. To Vám hodně napoví, do jaké míry můžete jeho životopisu věřit a nábor pracovníků si tím výrazně ulehčíte.


Lidské zdroje (HR)