Blog personální agentury Goodworker

Jaké povinnosti musí dodržet zaměstnavatel při zaměstnávání Ukrajinců?

Čeští podnikatelé nezažívají v posledních letech zrovna klidné období. První ranou pro ně byla virová nákaza známá pod označením covid-19, která přerostla do celosvětové pandemie a plnou silou vtrhla do České republiky v počátečních měsících roku 2020. Postupně se uzavíraly školy a obchody, došlo k omezení služeb a většina lidí se ocitla v izolaci. Obchodníci zaznamenali rekordní ztráty tržeb a některá odvětví (především gastro) se již zcela nevzpamatovala. Sice se podařilo dostat pandemii pod kontrolu, ale stabilní prostředí dlouho nevydrželo. Koncem února letošního roku zahájila ruská armáda invazi na Ukrajinu a začal jeden z nejhorších konfliktů v Evropě od konce druhé světové války. V reakci na tuto agresi přijala Česká republika statisíce uprchlíků a zavedla řadu opatření pro podporu zaměstnávání Ukrajinců včetně změn zákonů známých jako “Lex Ukrajina”. Přesto někteří zaměstnavatelé stále tápou a přesně neví, jak mají postupovat, aby dodrželi literu zákona. Nejen pro ně jsme připravili dnešní článek. 


Základní povinnosti při zaměstnávání UkrajincůOhlašovací povinnost k ÚP


 • Při nástupu do zaměstnání. Tento požadavek stanoví Zákon o zaměstnanosti § 87. Pakliže hodláte zaměstnat ukrajinského občana, musíte tuto skutečnost oznámit písemnou formou příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Vyvarujte se však časté chybě, kterou společnosti v souvislosti se zaměstnáváním Ukrajinců dělají, a to, že cizince nahlásí na špatném místě. Místně příslušná pobočka se určuje podle místa výkonu práce, nikoli podle sídla firmy. Taktéž nezapomeňte na zákonnou lhůtu, tzn., že oznámení musíte stihnout nejpozději v den nástupu nového kolegy do zaměstnání. Za porušení této povinnosti riskujete pokutu až do výše 100 000 korun.
 • Při ukončení pracovního poměru. Zde je důležité upozornit, že se týká všech Ukrajinců majících se zaměstnavatelem uzavřen pracovněprávní vztah, tedy kromě hlavního pracovního poměru také dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Při ukončení zaměstnání je Vaší povinností o této skutečnosti informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději do 10 kalendářních dnů. Výjimku tvoří pouze situace, kdy jste při nástupu ukrajinského pracovníka zároveň uvedli datum ukončení pracovního poměru.

Evidence cizinců


Kromě ohlašovací povinnosti vůči úřadu práce Vám při zaměstnávání Ukrajinců udává ustanovení §102 zákona o zaměstnanosti další podmínku, tedy vedení evidence cizinců. V ní musí být uvedeny následující informace:

 • Identifikační údaje cizince,
 • Adresa v zemi trvalého pobytu,
 • Kontaktní adresa pro doručování zásilek,
 • Údaje o zaměstnání (druh sjednané práce, místo výkonu, doba zaměstnání),
 • Pohlaví těchto fyzických osob,
 • Oborové zařazení dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE),
 • Nejvyšší dosažené vzdělání,
 • Vzdělání požadované pro výkon povolání,
 • Doba, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání.

Vstupní lékařská prohlídka


Účelem vstupní lékařské prohlídky je zajistit, aby do nového zaměstnání nenastoupila osoba, která je k výkonu této práce zdravotně nezpůsobilá. U hlavních pracovních poměrů je povinná pro všechny zaměstnance včetně cizinců, i když v případě zaměstnávání Ukrajinců nastávají určité komplikace, jež si rozebereme níže. Pro dohody konané mimo pracovní poměr (tedy dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) není vždy nutná a vychází se z rizikovosti dané práce (odstupňováno podle katerorií 1-4).

Komplikace při zaměstnávání Ukrajinců


S postupným přílivem ukrajinských uprchlíků a snahou začleňovat je do pracovního procesu, začínají zaměstnavatelé narážet na problém se vstupní lékařskou prohlídkou, kterou jim nařizuje § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Poskytovatelé pracovnělékařských služeb nechtějí tuto prohlídku u válečných utečenců provádět, protože uprchlíci obvykle nemohou doložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího (obvykle praktického) lékaře. Na tuto potíž jako první upozornily velké obchodní řetězce, jež mají se zaměstnáváním Ukrajinců mnohaleté zkušenosti a byly mezi prvními, kteří nabídly nově příchozím uprchlíkům pracovní příležitost. O tom, jak se celá situace vyvíjí včetně doporučeného postupu od Ministerstva zdravotnictví, budeme informovat v jednom z následujících článků.

Ukrajinci a povolávací rozkaz


Jednou z komplikací, s níž se mohou zaměstnavatelé setkat při zaměstnávání občanů z Ukrajiny, je povolávací rozkaz. Z pohledu zákoníku práce se jedná o jinou důležitou osobní překážku, přičemž zaměstnavatel je v takovém případě povinen absenci svého zaměstnance na pracovišti omluvit. Veškeré informace o tomto tématu naleznete v článku “Jak postupovat při zaměstnávání Ukrajinců, kteří obdrželi povolávací rozkaz?”, kde se také dozvíte, že povolávací rozkaz není důvodem k výpovědi.


Zaměstnávání Ukrajinců