Blog personální agentury Goodworker

Vyvarujte se diskriminaci, aby byl Váš nábor zaměstnanců férový a v souladu se zákonem

Výběrové řízení je neodmyslitelnou částí života většiny pracovníků a zaměstnavatelů. Uchazeči o pracovní místo hledají formou náboru pravidelný finanční příjem, stabilitu a zázemí, přičemž pro některé z nich je zaměstnání i zálibou, skrze kterou se realizují. Firmy zase potřebují pracovní sílu, jež jim zajistí bezproblémové fungování výroby nebo poskytování služeb. Ve chvíli, kdy se střetne poptávka s nabídkou, přichází na řadu výběrové řízení. V tomto bodě je důležité uvést, že i nábor zaměstnanců má svá pravidla, která jsou částečně daná ze zákona a částečně vychází z morálky a etiky. Bohužel v praxi s tím mají některé organizace problémy, jež jsou způsobené neznalostí a do určité míry také předsudky.
Kromě klasických chyb (sepsali jsme je v článku “Kterým praktikám se při náboru zaměstnanců raději vyhnout”) se firmy dopouští diskriminace, aniž si to často uvědomují. V mnoha případech se nejedná o úmyslné jednání, ale může za to špatná formulace textu v pracovních inzerátech (viz náš článek “Nejčastější chyby při psaní inzerátu práce - čemu se vyhnout?”). Proto si v dnešním článku rozebereme, jak správně postupovat při náboru zaměstnanců, aby byla dodržena litera zákona a nedocházelo k nelegálnímu chování.

Na úvod pár slov o diskriminaci


Vybrat si zaměstnance podle svých představ je samozřejmě svaté právo každého zaměstnavatele, ale je důležité, aby přitom neporušoval zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a tzv. antidiskriminační zákon.

Týká se to zejména dříve narozených uchazečů o práci, když čtou v inzerátech, že se hledají zaměstnanci do mladého kolektivu, případně to jsou formulace typu “Hledám mladé ambiciózní kolegy na pozice obchodních zástupců” nebo “Přijmeme asistentku ředitele do 25 let” apod. V těchto případech lze hovořit o diskriminaci. Zároveň musíme připomenout, že při náboru zaměstnanců není každý požadavek na věk automaticky diskriminační. Například u modelek má nízká věková hranice své opodstatnění.

Stejně tak existují profese, kde je určitý minimální věk pracovníka nezbytnou podmínkou pro výkon povolání. Z těch můžeme jmenovat třeba prodavačky, jež mají v rámci svého zaměstnání uzavřenou smlouvu o hmotné odpovědnosti, a proto musí být plnoleté. Z opačného pólu lze uvést kandidátku na filmovou roli babičky ze stejnojmenné knihy Boženy Němcové. Pakliže tedy hledáte pouze zaměstnance určitého věku, doporučujeme zároveň vysvětlit důvody.

Zcela nepřípustné je vyloučit při výběrovém řízení bez objektivního důvodu osoby na základě jazyka, rasy, národnosti nebo náboženského přesvědčení. Proto se při psaní inzerátu práce vyhněte větám typu “Pro prestižní bezpečnostní agenturu hledáme zájemce na ostrahu administrativních budov české národnosti” atd. Problematický je také požadavek na výbornou znalost češtiny. Ten má své opodstatnění jen v situacích, kdy je naše mateřština nezbytnou podmínkou pro výkon povolání (tiskový mluvčí, novinář, učitel českého jazyka apod.). V ostatních případech se tím zaměstnavatelé obvykle snaží vyhnout cizincům, aniž by si uvědomovali, že se dopouštějí nezákonného jednání.

Uchazeči o pracovní místo se mohou cítit při náboru zaměstnanců diskriminováni i v případech, kdy nabudou z inzerátu pocit, že volná pozice je určena jen pro konkrétní pohlaví. Názorným příkladem mohou být například formulace typu “Hledáme muže na pozici automechanika” nebo “Přijmeme prodavačku do drogerie. Pozice je vhodná pro ženy”. Ačkoliv se to může zdát na první pohled jako bezvýznamná událost, jsou tyto diskriminační názory při náborech zaměstnanců součástí mnoha výběrových řízení.

Diskriminace však nečíhá jen v pracovních inzerátech. I na pohovoru existují zakázané otázky, na které se nesmí potenciální zaměstnavatel zeptat. Obvykle se týkají žen. Proto si dávejte pozor na otázky “Vy jste ještě mladá. Máte v plánu v následujících měsících vdát se a založit rodinu?”. Tuto otázku nesmí personalista na pracovním pohovoru vůbec položit a tázanou ženu nic nenutí na ni odpovídat. Ze stejného ranku jsou i otázky na malé děti apod.

Opět však musíme konstatovat, že ne vše lze označit za diskriminační chování. Naleznete-li v pracovním inzerátu formulaci “Přijmeme vedoucího call centra”, o diskriminaci se nejedná. V českém jazyce existuje tzv. generické maskulinum, které označuje ženský i mužský rod zároveň.

Co znamená generické maskulinum


Generické maskulinum je lingvistický jev v českém jazyce, jenž dlouhodobě kritizují zejména feministky a zastánkyně genderové lingvistiky (asi nejznámější představitelkou této skupiny je Jana Valdrová). Nejjednodušší definice nám pak říká, že “generické maskulinum je mužské podstatné jméno (tedy maskulinum), které je zároveň rodově neutrální (generické) a reprezentuje tedy mužské i ženské pohlaví dohromady”. Velmi často označuje konkrétní povolání (politik, právník, řidič atd.) a běžně se s ním setkáme v inzerátech práce.

Předsudky


Kromě diskriminace (vědomé i nevědomé) a špatné formulace v pracovních inzerátech se můžeme při náboru zaměstnanců setkat také s předsudky. Bohužel i v dnešní době postupuje mnoho firem podle zažitých mýtů, “zaručených pravd” a stereotypů, které jsou již dávno překonané. Stále existují mužská a ženská povolání, i když v praxi se začínají tyto rozdíly postupně stírat. Proto již dnes nalezneme řidičky nákladních automobilů, pilotky letadel, automechaničky nebo podlahářky. A na druhou stranu vidíme učitele v mateřských školách, kadeřníky, prodavače, sociální pracovníky nebo zdravotní bratry.

Z výše uvedených profesí se na chvíli zastavíme u té poslední. Čeština je sice živý jazyk, který se neustále vyvíjí, ale ne vždy dokáže dostatečně pružně reagovat na aktuální vývoj. Proto se při náborech zaměstnanců do zdravotnického personálu používal oblíbený jazykový úzus zdravotní sestra, přestože na těchto pozicích pracují i muži. Původní formulace “Hledáme ženy a muže na pozici zdravotní sestra” působila poněkud komicky, a proto se začal pro mužské osazenstvo používat termín “zdravotní bratr”.

Shrnutí


Realizovat nábor zaměstnanců je obecně náročný proces, ze kterého (často z neznalosti nebo z neschopnosti domýšlet věci do důsledků) pramení zbytečné chyby, jež celé výběrové řízení komplikují. Abyste vybrali skutečně ty nejlepší kandidáty, stačí se vyvarovat všem výše uvedeným nešvarům, a uvidíte, že Váš nábor zaměstnanců bude skutečně férový a zcela v souladu s literou zákona.

Legislativa