Blog personální agentury Goodworker

Outsourcing zaměstnanců jako trend současnosti

Outsourcing zaměstnanců se dnes skloňuje v mnoha pádech nejedné společnosti. Firmy v útlumu se potýkají s nadměrným počtem zaměstnanců. Naopak ti, kteří bojují s podstavem svého personálu, hledají nové zaměstnance jako zástupy za dovolené nebo při sezónních výkyvech. Jednou z elegantních možností, jak tyto problémy vyřešit je outsourcovat chybějící personál přes pracovní agenturu. Jedním z důvodů je stále užší specializace firem, které nechtějí na svá bedra přenášet ostatní činnosti, které přímo nesouvisí s předmětem jejich podnikání a v konečném důsledku jim negenerují žádný zisk. Firmy si na outsourcing rychle zvykly, a tak není divu, že dnes se běžně outsourcují pomocné práce, jako je úklid nebo ostraha. Outsourcing zaměstnanců se dá využít i na vyšší posty, ať už se jedná o oblast HR, outsourcing IT profesionálů nebo administrativních pracovníků. 

Výhody a nevýhody outsourcingu zaměstnanců


Před samotným podepsáním outsourcingové smlouvy, si položte pár zásadních otázek. Například:

  1. Proč se rozhoduji pro outsourcing zaměstnanců?
  2. Jaké pozitivní a negativní zkušenosti jsou spojené s touto službou?
  3. Kdo bude mým komunikačním partnerem v rámci outsourcingu?
  4. Jaké bude nastavení procesu outsourcingu zaměstnanců pro budoucí hladký průběh spolupráce?
  5. Jaká bude cena, kterou jsem ochoten do outsourcingu zaměstnanců vložit?

Tyto a případně další otázky by Vás měly přirozeně nasměrovat k tomu, zda přistoupit na outsourcing zaměstnanců nebo ne. Důležité je, abyste se rozhodovali na základě všech dostupných relevantních informací s přihlédnutím k aktuálním potřebám Vaší firmy. Jen tak Vám bude případný outsourcing zaměstnanců dávat smysl.

Plánujte chytře


Outsourcing si získal dlouhodobou oblibu zejména proto, že umožňuje firmám mnohem snáz predikovat budoucí vývoj. Zaměstnavatelé se nemusí strachovat, co budou dělat v případě, kdy jim třeba pro pracovní neschopnost vypadne člověk, protože v tomto případě nese zodpovědnost outsourcingová společnost, která plně odpovídá za včasné dodání sjednané služby. Samozřejmě onemocnět nemusí jen člověk, může vypovědět službu i počítač nebo dokonce celé oddělení. S tím vším dokáže outsourcingová společnost v rámci poskytovaných služeb pomoci.


Rizika spojená s outsourcingem zaměstnanců


Riziko spojené s outsourcingem může být převážně jedno, a to špatně sepsaná smlouva, kde si obě strany dostatečně nevymezí práva a povinnosti. Proto (jak už to v podnikání běžně chodí) je správně napsaná smlouva základem úspěšného podnikání. Další riziko spočívá v tom, že můžete snadno ztratit vlastní know-how a ve všem se budete spoléhat na outsourcingové společnosti. V tento moment již stojí za úvahu, zda se Vám nevyplatí alespoň některé činnosti pokrýt vlastními silami. Rozdíl hraje samozřejmě i cena a další náklady. Pakliže se rozhodnete pro outsourcing zaměstnanců, je potřeba připočítat k ceně i náklady vzniklé s outsourcingem, jako čas investovaný do samotného výběru outsourcera nebo náklady na kontrolu plnění poskytované služby. Proto je potřeba dopředu si vše řádně promyslet a propočítat.

Recruitment process outsourcing


Služba k nám přišla ze západní části Evropy a běžně se zkracuje jako R.P.O. Doslova znamená “outsourcing náboru zaměstnanců” a vznikla zejména z potřeby menších firem, jež nemají vlastního náboráře nebo HR oddělení, případně jejich personalista nepracuje ve firmě na hlavní pracovní poměr. Zároveň si tyto firmy uvědomují, že nábor pracovníků stojí nemalé peníze a výsledek je vždy nejistý. V českých podmínkách se jedná o nový trend, který kopíruje snahy přenést dodatečné aktivity podniku na externího dodavatele. Důvodů je celá řada, ale mezi ty nejdůležitější patří úspora nákladů a také zesílení kvality náborových zdrojů a zefektivnění procesů. Mezi další důvody, proč se firmy rozhodují pro R.P.O patří:

  • Vyšší přidaná hodnota,
  • Rychlost,
  • Zastupitelnost,
  • Flexibilita,
  • Možnost si v průběhu spolupráce upravit cokoliv či nastavit konkrétní parametry služeb.Lidské zdroje (HR)